A oes gan eich ci adara yr hyn sydd ei eisiau?

29 Ebrill 2015

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru bob amser wedi denu rhai sy’n hoff iawn o gŵn o bell ac agos. Maen nhw’n heidio i faes y sioe i weld y 1000 a mwy o gŵn yn cystadlu am y gwobrau yn yr unig brif sioe gŵn agored a gynhelir yng Nghymru.

Ni fydd eleni’n ddim gwahanol, gyda’r ymwelwyr yn edrych ymlaen at weld dros 75 o fridiau o gŵn o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ddeuddydd am eu cyfle i gymhwyso ar gyfer sioe enwog Crufts ym mis Mawrth 2016.

Fodd bynnag, nid dim ond cŵn sioe mawr eu bri fydd yn cystadlu am wobrau yn yr Ŵyl Wanwyn eleni.

Fel rhan o ardal Bywyd Gwledig yr ŵyl, sydd newydd ei chreu, mae perchnogion cŵn cyfrifol yn cael eu hannog i ddod â’u cŵn eu hunain gyda nhw i gymryd rhan yng Nghynghrair Sgrialu Chudleys Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC), y gyntaf i’w chynnal yng Nghymru.

Felly, a allai’ch ci adara chi fod â siawns o ennill gwobr?

Dewch â’ch ci adara i’r Ŵyl Wanwyn a chymerwch ran yng nghynghrair Sgrialu Chudleys y BASC, y gyntaf i’w chynnal yng Nghymru.

Mae’r sgrialu’n hwyliog a theg ac yn agored i bob brîd o gŵn adara a chroesiadau cydnabyddedig y bridiau hynny. Bu’r cynghreiriau’n rhedeg am bum mlynedd ar draws y Deyrnas Unedig ac maen nhw’n tyfu o ran poblogrwydd. Gellir ennill pwyntiau ar gyfer y gynghrair trwy orffen yn y tri uchaf ym mhob sgrialiad gyda’r ci cyflymaf drwyddo draw ar y ddau ddiwrnod yn ennill dros gwerth £100 o ddillad saethu.

Ond nid dyna’r cyfan…

Bydd gan brif gylch yr ŵyl arddangosfeydd gan Dîm Arddangos Cŵn llawn hwyl Paws for Thought, sydd wedi’i ffurfio o arbenigwyr dysgu cŵn a’u hanifeiliaid anwes tra hoff, sy’n rhai wedi’u hachub gan amlaf. Bydd arddangosiadau hefyd gan arbenigwr cŵn adara’r BASC, Huw Jones ar y grefft o weithio cŵn adara.

Yn ogystal bydd yr ardal Bywyd Gwledig newydd, a gefnogir gan BASC, yn cynnal sesiynau treillio pyllau i blant ac oedolion, arddangosiadau o’r broses Mapio Gwyrdd, cystadleuaeth i enwi’r chwe rhywogaeth o geirw yn y Deyrnas Unedig, arddangosfa o ddulliau cyfreithlon o reoli plâu. Bydd hyfforddwr drylliau o’r BASC ar gael hefyd i roi cyngor saethu proffesiynol ac i gyflwyno gwersi ar efelychydd saethu o’r math diweddaraf.

Mae mwy o wybodaeth am yr Ŵyl Wanwyn i’w chael ar www.rwas.co.uk. Gellir prynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl wrth y giât neu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683.