Galwad olaf am gynigion da byw i’r Ŵyl Wanwyn

25 Mawrth 2015

Pencampwr y Moch yng Ngŵyl Wanwyn 2014, FAIRYBANK MELODY 2, a oedd yn eiddo i Mrs Sharron Nicholas

Unwaith eto mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, sy’n cael ei chynnal ar 16-17 Mai, yn ymbaratoi i fod yn brif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy ac mae’r dyddiad cau ar gyfer cynigion da byw yn dod yn nes…

Mae atodlenni ar gyfer yr ŵyl gyda manylion dros 350 o ddosbarthiadau da byw wedi’u hanfon allan i filoedd o arddangoswyr posibl yn barod ac maen nhw i’w cael ar-lein hefyd ac mae’r cynigion yn dod i mewn yn dew ac yn aml. Bu’r gefnogaeth i’r ŵyl gan y gymuned amaethu a chadw tyddyn yn rhagorol; gyda nifer bythol gynyddol o dda byw’n cystadlu, dros 1,300 y llynedd, mae amrywiaeth yr anifeiliaid fferm, y mae llawer ohonynt yn fridiau traddodiadol neu brin, a arddangosir dros y penwythnos yn arbennig.

Mae trydydd cylch beirniadu defaid wedi’i gyflwyno eleni i gymryd y nifer cynyddol o ddosbarthiadau, yn cynnwys adran Herdwick annibynnol. Rydym wedi cyflwyno dosbarth ‘Rhoi Cynnig Arni’ newydd yn adran y defaid hefyd ble gall ymwelwyr ddod draw ar y diwrnod, cael rhywfaint o gyngor gan stocmon profiadol a chymryd eu tro i ddangos dafad – fe allech ennill rhoséd hyd yn oed.

Eto, bydd yr ŵyl yn cynnal rownd gymhwyso hefyd ar gyfer cystadleuaeth Bugail Ifanc y Flwyddyn Yr Ymddiriedolaeth Bridiau Prin.

Mae yna ddosbarthiadau newydd hefyd yn adran y moch ar gyfer moch Large White a dosbarthiadau rhyngfrid moch. Mae adran geifr Boeraidd newydd wedi’i chyflwyno gan ddod â’r afr cynhyrchu cig boblogaidd newydd yma i mewn i’r byd dangos. “Rydym yn gobeithio’n fawr iawn y bydd arddangoswyr geifr Boeraidd sydd wedi mynychu sioeau newydd yn ddiweddar ar draws y ffin hefyd yn cefnogi’r sioe eifr Boeraidd Cymreig newydd gyntaf erioed yma ar faes y sioe yn Llanelwedd yng nghalon canolbarth Cymru.” medd Rob Grinnall, Prif Stiward yr adran ac aelod o Gymdeithas Geifr Boeraidd Prydain.

Mae arddangosfa o eifr Bagot ar stondin Coleg Cambria bellach yn gwneud yr ŵyl yn un o’r unig leoedd yn y Deyrnas Unedig ble gellwch chi weld teulu cyfan y geifr gyda’i gilydd.

Byddwn yn ailadrodd y sioeau geifr godro cefngefn llwyddiannus, a gyflwynwyd yn yr ŵyl y llynedd ac rydym wedi ehangu’r dosbarthiadau i gynnwys gwobr am y cynnyrch cyfunol uchaf dros y ddau ddiwrnod. Disgwylir nifer dda i gystadlu hefyd yn yr adran geifr Pigmi bythol boblogaidd a chynyddol.

Mae rhai sy’n cadw bridiau gwartheg prin a brodorol traddodiadol hefyd yn cael eu hannog i gymryd golwg ar yr atodlen ble mae arian gwobrwyo da ar gael, yn cynnwys £125 i’r prif bencampwr a £100 i enillydd y gil-wobr. Rydym yn edrych ymlaen hefyd at dderbyn mwy o gynigion gan gymdeithasau bridiau gwartheg prin a brodorol i arddangos gyda thros £325 o arian gwobrwyo’n cael ei roi rhwng y tri phrif stondin ynghyd â gwobr Grisial Brenhinol Cymru i’r enillydd. Mae’r gystadleuaeth hon yn cael ei noddir’n garedig gan ForFarmers ac mae’n rhoi cyfle i’r bridiau sy’n arddangos hyrwyddo ac addysgu ymwelwyr am yr amrywiol fridiau prin a brodorol sy’n addas ar gyfer tyddyn.

“Mae’r paratoadau at Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar eu hanterth ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal gŵyl lwyddiannus arall.” medd Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl.

“Mae croeso i arddangoswyr newydd bob amser a gyda’r cymysgedd o ddosbarthiadau mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo a’i fwynhau.”

Ynghyd â’r llu o wahanol gystadlaethau ac arddangoswyr da byw, bydd ymwelwyr yn gallu elwa hefyd ar amrywiaeth enfawr o atyniadau eraill a rhaglen lawn mynd o ddigwyddiadau gydol y penwythnos. Bydd yna brif sioe gŵn agored, arddangosfeydd blodau a garddwriaeth, hawl i holi garddwyr, arddangosfeydd hen beiriannau, sgrialu-yrru, Canolfan Tyddynwyr un pwrpas, Ardal Fwyd a Diod, ardal Bywyd Gwledig, arddangosfa Byw’n Gynaliadwy, neidio ceffylau a dosbarthiadau ceffylau hela sy’n gweithio a llawer mwy.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion da byw yw 3 Ebrill (10 Ebrill ar gyfer geifr godro yn unig). Byddir yn cadw at y dyddiad cau yn ddieithriad. I gael copïau o’r atodlen, ffurflenni cais, neu docynnau ewch i www.rwas.co.uk neu ffoniwch Rhian Davies ar 01982 554408 os gwelwch yn dda.