Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gynnal Gŵyl Rhedeg

17 Mawrth 2015

Mae prif ddigwyddiad Cymru ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy, Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, yn barod i gynnal Gŵyl Rhedeg Gwlad newydd sbon ar y Maes Sioe trawiadol o hardd ynghanol Canolbarth Cymru ar ddydd Sul 17 Mai.

Ymhen dau fis union, mae Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru’n dod â hanner marathon, rasys gwlad 10k a 3k i deuluoedd i Faes Sioe Brenhinol Cymru yn Llanelwedd, Powys.

Mae Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru’n gweld priodi dau o frandiau prif ddigwyddiadau Cymru, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n darparu’r Ŵyl Wanwyn, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf a Run 4 Wales, y tîm y tu ôl i brif ddigwyddiadau rhedeg, yn cynnwys Hanner Marathon Caerdydd.

Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru:

“Gyda lleoliad mor anhygoel, yma yng nghanol canolbarth Cymru, rydym bob amser wedi bwriadu ehangu’r mathau o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynigir yma ar Faes Sioe Brenhinol Cymru.

“Mae’r cydweithrediad cyffrous hwn rhyngom ni a Run 4 Wales yn rhoi Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn gadarn ar y map. Mae Aled a minnau ein dau’n edrych ymlaen yn fawr iawn at roi’n hesgidiau ymarfer am ein traed a chymryd rhan.”

  

Steve Hughson ac Aled Jones o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n rhoi prawf ar y cwrs dan lygad wyliadwrus Steve Brace o Run 4 Wales.

Meddai Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru:

“Mae lleoliad prydferth a thonnog Maes Sioe Brenhinol Cymru yma yn Llanelwedd yn berffaith addas ar gyfer gweithgareddau chwaraeon awyr agored.

“Gyda chaniatâd caredig ein tirfeddianwyr lleol, mae cwrs newydd Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn cynnwys llwybr golygfaol trwy dir amaeth a choedlannau ac yn cynnig golygfeydd ardderchog yn edrych dros y maes sioe eiconig a’r wlad o gwmpas.”

Bydd y rasys hanner marathon a 10k pictiwrésg, sy’n cael eu rhedeg dros un a dwy lap, yn digwydd gyda’r holl gyfleusterau a ddisgwylir oddi wrth ddigwyddiad o’r safon uchaf, gyda mannau gwylio, gorsafoedd diodydd a chefnogaeth feddygol lawn.

Mae rhedfa 3k i deuluoedd yn cynnwys y ddringfa 242m i dŷ Drws y Coed, ble mae dolen y coetir yn cael ei dilyn gan aildroedio’r un llwybr i’r llinell derfyn ac i blant ifanc mae yna her plant bach ar hyd llwybr gwastad o amgylch Maes y Sioe.

Bydd yna hefyd bentathlon dod a rhoi cynnig arni ochr yn ochr â’r gyfres o rasys ble gall cyfranogwyr o bob oed roi cynnig ar y naid hir, taflu maen, clwydi camu, llamu cyflym a gwibio.

Meddai Steve Brace, pennaeth darparu digwyddiadau i Run 4 Wales:

“Rydym yn hyderus y bydd y digwyddiad hwn yn dod yn benwythnos cyrchfan i deuluoedd egnïol, sy’n cynnig digwyddiad ar gyfer pob oed a gallu.

“Mae’r cydweithrediad yn dod ag arbenigedd rheoli digwyddiadau a lleoliad gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a phrofiad trefniadol Run 4 Wales dros ddisgyblaethau gwytnwch at ei gilydd.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan benodedig Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru www.RWtrailrunningfestival.co.uk neu ymwelwch â ni ar gyfryngau cymdeithasol @RoyalWelshTrail (Twitter) a facebook.com/ RWTrailRunningFestival