Byddwch yn rhan o’r prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy

13 Chwefror 2015

Ymunwch â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a dod yn noddwr i’r Ŵyl Wanwyn, y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Yn ddathliad o fywyd gwledig, mae’r ŵyl ddeuddydd gyda’i rhaglen lawn mynd o adloniant a gweithgareddau addysgol, gweithdai am ddim, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Mae’r ŵyl flynyddol, a gynhelir ar y trydydd penwythnos ym mis Mai, yn cynnig y cyfle hyrwyddo perffaith i fusnesau a sefydliadau gyrraedd cynulleidfa o dros 23,000 o ymwelwyr gydol y ddau ddiwrnod.

Yn ymestyn dros gyfran fawr o Faes Sioe Brenhinol Cymru, sy’n faes sydd wedi hen ymsefydlu ac yn rhyngwladol enwog, mae’r ŵyl yn denu dros 400 o stondinau masnach a thros 1,400 o arddangoswyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, i gyd yn gobeithio ennill gwobr a fawr chwenychir yn un o ddigwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Mae ŵyl yn denu ymwelwyr o bob rhan o Gymru ac ymhellach i ffwrdd a pha un a ydynt  yn byw yn y wlad neu’r dref, â chanddynt gariad at fyw’n gynaliadwy, yn hiraethus a chreadigol, yn mwynhau cyfranogi o ffyrdd gwledig o fyw neu’n syml dim ond yn dymuno dod i fwynhau’r atyniadau a’r arddangosfeydd lawer, bydd yna rywbeth yn yr ŵyl ar gyfer pob un ohonynt.

Gyda pharcio am ddim a phrisiau mynediad wedi’u rhewi ar gyfer 2015, mae’r Ŵyl Wanwyn yn cynnig diwrnod allan fforddiadwy ynghanol canolbarth Cymru.

Gellir addasu pecynnau a chyfleoedd noddi i gyd-fynd â’ch anghenion, eich amcanion a’ch cyllideb. Pa un a oes gennych ddiddordeb mewn rhoi hysbyseb yn y catalog, noddi dosbarth da byw neu enwi adran o fewn yr ŵyl, mae cyfle ar gael ichi.

I gael mwy o wybodaeth am y pecynnau noddi sydd ar gael cysylltwch â’n Swyddfa Nawdd ar 01982 554410 neu e-bostiwch sponsorship@rwas.co.uk os gwelwch yn dda.