Yn galw pob busnes; byddwch yn rhan o’r Ganolfan Tyddynwyr newydd yn yr Ŵyl Wanwyn

15 Ionawr 2015

Ymunwch â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngŵyl Wanwyn eleni, y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Mae’r dyddiad cau ar 1 Chwefror gogyfer â cheisiadau am stondinau masnach ar gyfer yr ŵyl flynyddol yn gyflym agosáu, felly peidiwch â cholli’r cyfle i rannu yn llwyddiant yr ŵyl, i hyrwyddo eich busnes ac i gyrraedd cynulleidfa o dros 23,000.

Yn ddathliad o fywyd gwledig, mae’r ŵyl ddeuddydd gyda’i rhaglen llawn mynd o adloniant a gweithgareddau addysgol, gweithdai am ddim, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Gyda dros 1,400 o dda byw, da pluog a cheffylau, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored i’w chynnal yng Nghymru, gweithgareddau plant, cwrt bwyd newydd, hen beiriannau, hamdden gwledig a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo’u diddordeb neu’u hoffter.

Yn datblygu ac yn ehangu’n barhaus, bydd gan yr Ŵyl Wanwyn ar ei ‘newydd wedd’ yn 2015 Ganolfan Tyddynwyr un pwrpas newydd, wedi’i chynllunio’n benodol i ddarparu ar gyfer y rheini sy’n cadw tyddyn yn barod a’r rheini a hoffai wneud hynny gyda sgyrsiau, arddangosiadau, clinigau cyngor a’r stondin ‘dechrau arni’ boblogaidd. Bydd y ganolfan yma’n darparu llwyfan delfrydol i gwmnïau amaethyddol a chwmnïau sy’n gysylltiedig â chadw tyddyn gymryd lle stondin fasnach a hyrwyddo’u busnes i’r gynulleidfa darged berffaith.

Mae’r ŵyl yn denu miloedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru ac o bellach i ffwrdd a gyda pharcio am ddim a phrisiau mynediad wedi’u rhewi ar gyfer 2015, mae’n cynnig diwrnod allan fforddiadwy yng nghalon canolbarth Cymru.

Pa un a ydynt yn byw yn y wlad neu yn y dref, â ganddynt gariad at fyw’n hiraethus, yn greadigol ac yn gynaliadwy, yn mwynhau cyfranogi o ffyrdd gwledig o fyw neu ddim ond yn dymuno dod i fwynhau’r atyniadau a’r arddangosfeydd lawer, bydd yna rywbeth ar gyfer pawb yn yr ŵyl.

I gael manylion gwneud cais am stondin fasnach, cyfleoedd noddi neu brisiau hysbysebu ewch i www.rwas.co.uk/spring-festival