Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015

14 Ionawr 2015

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Sioe Frenhinol Cymru wrthi’n ystyried ar hyn o bryd pwy fyddant yn ei enwebu ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones a Gwobr Dr Emrys Evans eleni.

Roedd Syr Bryner Jones yn Gomisiynydd Amaethyddiaeth Cymru yn 1912 ac yn ddiweddarach daeth yn Ysgrifennydd Cymreig i’r Weinyddiaeth Amaeth. Lluniodd gyfeiriad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am 50 mlynedd ac roedd yn llywydd y gymdeithas yn ystod blwyddyn ei jiwbilî aur yn 1954. Rhoddwyd y tlws i’r gymdeithas er cof amdano gan ei ferch yn 1957.

Ar gyfer 2015 bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd â rhan weithredol mewn cynhyrchu dofednod ar raddfa fasnachol ac sy’n dangos arloesedd, gan ychwanegu gwerth at economi Cymru.

Roedd Dr Emrys Evans yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bu farw yn y swydd y noson cyn sioe ganmlwyddiant y Gymdeithas yn 2004 a chyflwynwyd y wobr er cof amdano dwy flynedd yn ddiweddarach.

Y thema ar gyfer Gwobr Dr Emrys Evans eleni yw hwsmonaeth cnydau a bydd y beirniaid yn asesu sgiliau’r ymgeiswyr mewn maethiad pridd, dewis o gnydau (yn cynnwys glaswellt) a dethol amrywiadau, cylchdroadau, dulliau trin a’r peiriannau a ddefnyddir, dethol a defnyddio gwrteithiau organig ac anorganig, rheoli plâu a chwyn, yr amgylchedd, cynaeafu, storio a marchnata.

Mae ceisiadau ar gyfer y ddwy wobr glodfawr yn cau ar 1 Ebrill 2015.

Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015

Ionawr 2015

 

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Sioe Frenhinol Cymru wrthi’n ystyried ar hyn o bryd pwy fyddant yn ei enwebu ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones a Gwobr Dr Emrys Evans eleni.

 

Roedd Syr Bryner Jones yn Gomisiynydd Amaethyddiaeth Cymru yn 1912 ac yn ddiweddarach daeth yn Ysgrifennydd Cymreig i’r Weinyddiaeth Amaeth. Lluniodd gyfeiriad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am 50 mlynedd ac roedd yn llywydd y gymdeithas yn ystod blwyddyn ei jiwbilî aur yn 1954. Rhoddwyd y tlws i’r gymdeithas er cof amdano gan ei ferch yn 1957.

 

Ar gyfer 2015 bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd â rhan weithredol mewn cynhyrchu dofednod ar raddfa fasnachol ac sy’n dangos arloesedd, gan ychwanegu gwerth at economi Cymru.

 

Roedd Dr Emrys Evans yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bu farw yn y swydd y noson cyn sioe ganmlwyddiant y Gymdeithas yn 2004 a chyflwynwyd y wobr er cof amdano dwy flynedd yn ddiweddarach.

 

Y thema ar gyfer Gwobr Dr Emrys Evans eleni yw hwsmonaeth cnydau a bydd y beirniaid yn asesu sgiliau’r ymgeiswyr mewn maethiad pridd, dewis o gnydau (yn cynnwys glaswellt) a dethol amrywiadau, cylchdroadau, dulliau trin a’r peiriannau a ddefnyddir, dethol a defnyddio gwrteithiau organig ac anorganig, rheoli plâu a chwyn, yr amgylchedd, cynaeafu, storio a marchnata.

 

Mae ceisiadau ar gyfer y ddwy wobr glodfawr yn cau ar 1 Ebrill 2015.