Gwobr personoliaeth y flwyddyn i gneifiwr o Gymru

13 Ionawr 2015

Richard Jones (chwith) yn derbyn y wobr gan David John, Rheolwr Gwerthu, Lister Shearing Equipment Ltd.

Mae un o brif gneifwyr Cymru, Richard Jones o Gorwen, wedi derbyn gwobr boblogaidd Personoliaeth Cneifio’r Flwyddyn Lister ar gyfer 2014.

Mae’r wobr, sy’n cael ei rhoi’n flynyddol gan Fwrdd Marchnata Gwlân Prydain ac yn cael ei noddi gan Lister Shearing Equipment Ltd, yn mynd i’r sawl sydd wedi hybu ac annog eraill sydd â diddordeb mewn cneifio ac sydd wedi ennill parch diwydiant cneifio’r Deyrnas Unedig.  Dewisir yr enillydd trwy bleidlais boblogaidd trwy gyhoeddiad cneifio’r Bwrdd Marchnata Gwlân, ‘Newsclip’ sy’n cyflenwi darllenwyr â ffurflenni enwebu ar gyfer y wobr.

Mae Richard wedi cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cneifio’r Byd 2012 a 2014 ac ef oedd y Cymro cyntaf i ennill sioe agored yn Seland Newydd (Sioe Reefton yn 2012 a 2013).

Cyrhaeddodd Richard y rowndiau terfynol agored yn y Southern Shears yn Gore yn 2014 hefyd, y person cyntaf o hemisffer y gogledd i gyrraedd rownd derfynol fawr yn Seland Newydd, ac mae’n gyn-enillydd Cystadleuaeth Pencampwr Cneifio Cymru Sioe Frenhinol Cymru yn 2013.

Cyflwynodd David John, Rheolwr Gwerthu Technegol o Lister y wobr i Richard ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ym mis Rhagfyr 2014.