Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2015

17 Rhagfyr 2014

Capsiwn y llun: David Morgan, gyda’i wraig Nancy yn eu cartref ym Mrynbuga

Mae ffermwr llaeth o Frynbuga wedi’i ethol yn swyddogol yn llywydd nesaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2015.

Mae Mr David Morgan, cychwynnwr y parlyrau godro robotaidd cyntaf yng Nghymru ac yn adnabyddus i lawer fel ‘Morgans of Usk’, wedi cymryd y swydd fawr ei bri yn ystod blwyddyn Gwent fel sir nawdd y gymdeithas.

Y flwyddyn nesaf fydd y pedwerydd tro y mae Gwent, neu Fynwy fel y cyfeirir ati weithiau, wedi bod yn sir nawdd ers i Sioe Frenhinol Cymru ymgartrefu’n barhaol ar faes y sioe yn 1963. Strwythur unigryw'r siroedd nawdd a phwyllgorau ymgynghorol yw’r hyn sy’n gosod y gymdeithas ar wahân i eraill ac yn sicrhau bod pobl Cymru’n cadw perchenogaeth y digwyddiadau. Mae ymdrechion codi arian yr holl siroedd er 1963 wedi cyfrannu miliynau o bunnoedd, sy’n cael eu buddsoddi’n ôl ym maes y sioe, gan ei wneud yn un o’r rhai gorau yn Ewrop.

Wedi’i gynnig yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas yr wythnos ddiwethaf gan Helen Rees, cadeirydd pwyllgor ymgynghorol Gwent, disgrifiwyd David fel “un ardderchog am ysgogi pobl, sydd, ynghyd â’i wraig Nancy, ei feibion Peter ac Andrew a’i ferch, Sue, wedi arwain digwyddiadau codi arian Gwent o’r tu blaen”.

Yn ddyn prysur, mae David ar hyn o bryd yn llywydd clwb Ffermwyr Rhaglan yn ogystal ag Amgueddfa Bywyd Gwledig Brynbuga, yn noddwr i Sioe Brynbuga ac mae’n dal teitl Dirprwy Arglwydd Raglaw Sir Gwent hefyd.

Bu gweithgareddau codi arian Gwent yn digwydd yn rheolaidd yn barod dros y flwyddyn ddiwethaf ac maen nhw’n cynnwys diwrnod ceffylau a noson rasys eithriadol o lwyddiannus a reid ceffyl 100 milltir noddedig gan lysgenhades y sir, Hannah Barry.

Mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda David Morgan a holl dîm Gwent trwy 2015.