Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

27 Tachwedd 2014

Unwaith eto, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi noddi Ysgolor Ffermio Nuffield.

Wedi’u cyhoeddi’n gynharach y mis hwn, mae 23 o wobrau wedi’u rhoi i ymgeiswyr llwyddiannus sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector gwledig.

Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd mae’r ysgolorion yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.

Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, a’i bwnc ymchwil dewisedig yw 'Dewisiadau yn lle gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth'.

Mae’r gymdeithas yn falch iawn hefyd fod Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi derbyn gwobr Ysgolor Nuffield Ifanc (Bob Matson) 2015 gyda’i brosiect ymchwil 'Rôl cymdeithasau a sioeau amaethyddol wrth hybu, datblygu ac arloesi’r diwydiant amaethyddol'.

“Mae addysg a throsglwyddo gwybodaeth yn rhywbeth y mae’r gymdeithas yn awyddus i’w hannog. Un o’n hamcanion bob amser fu hyrwyddo gwyddoniaeth, ymchwil ac addysg yn y diwydiannau amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth a chadwraeth yng Nghymru” medd John T Davies, Cadeirydd Bwrdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn parhau i wella ac elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

“Rydym yn dymuno pob lwc i’r ddau Aled gyda’u hastudiaethau ac yn edrych ymlaen at dderbyn eu hadroddiadau pan fyddant wedi’u cyhoeddi.”

Derbyniodd pob un o’r 23 ysgolor eu gwobrau’n swyddogol yn y Gynhadledd Nuffield flynyddol ar 21 Tachwedd a byddant yn dechrau ar eu hastudiaethau yn y Flwyddyn Newydd.