Ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin i dderbyn Gwobr Goffa John Gittins

27 Tachwedd 2014

Mae un o’r gwobrau mwyaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniadau nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill gan ffermwr o Sir Gaerfyrddin, Dr David Morris o Sanclêr.

Dechreuodd cyfraniadau Dr Morris at ddiwydiant defaid Cymru yn gynnar yn ei oes.  Wedi’i eni a’i fagu ar fferm yng Ngheredigion, symudodd i Northumberland ble bu’n rheoli fferm gymysg gyda 1,000 o famogiaid Miwl North Country. Gwnaeth y brîd gymaint o argraff arno, fel y bu iddo gychwyn y ddiadell gyntaf o ddefaid Miwl Cymreig pan ddychwelodd adref.

Bu Dr Morris yn gyfrwng hefyd i sefydlu diadelloedd Suffolk, Texel, Defaid Penfrith Beulah, Beltex, Llŷn a Charollais llwyddiannus iawn yng Nghymru.

Cyn dychwelyd i ffermio’n llawn amser penodwyd Dr Morris yn Brifathro Sefydlu Coleg Amaethyddiaeth Cymru ac yn Athro Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, ble cafodd ddylanwad mawr ar Amaethyddiaeth Cymru trwy greu amgylchedd rhagorol ar gyfer addysg.

Nid yn unig yn ffermwr ac yn fridiwr llwyddiannus yn arwerthiannau a sioeau’r amrywiol gymdeithasau yn ogystal ag arwerthiannau a sioeau cenedlaethol, mae Dr Morris yn feirniad ac yn stiward mawr ei barch a bu a wnelo hefyd â’r gymdeithas defaid Llŷn a’r gymdeithas defaid Charollais, gan ddal swyddi yn y ddwy gymdeithas.
Gwynne Davies, yn cynrychioli Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Brian Roberts, o Gymdeithas y Bridwyr Defaid Miwl Cymreig a Paul Wozencraft, o Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol Cymru oedd y panel beirniaid ar gyfer gwobr eleni. Fe wnaethant y sylw fod ansawdd pob un o’r ymgeiswyr yn drawiadol iawn a’r gorchwyl o lunio rhestr fer yn un anodd iawn. “Roedd y rheini a gafodd eu cyfweld i gyd yn ymgeiswyr eithriadol; ond daethom i benderfyniad unfrydol mai enillydd haeddiannol iawn eleni yw Dr David W Morris.”

Byddir yn cyflwyno’r wobr i Dr Morris ar ddydd Llun 1 Rhagfyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.