Enillwyr Bwrsari Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

27 Tachwedd 2014

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

Yr enillwyr yw Mr Siôn T Williams o Lansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin a Mr Rhys D Lougher o’r Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr.

“Roedd chwech o ymgeiswyr am y wobr eleni ac fe wnaeth eu holl frwdfrydedd a’u hyder yn nyfodol amaethyddiaeth Cymru argraff fawr iawn arnom” meddai’r beirniaid, Llewellyn Evans a John Thomas, yn eu hadroddiad.  “Fe wnaeth pob un o’r chwech argraff dda arnom gyda’u galluoedd a’u hymroddiad i’w cymunedau lleol a thu hwnt. Roedd yn benderfyniad anodd, ond mae’r bwrsari wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd rhagorol a theilwng iawn.”

Mae Cynhadledd Rhydychen, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn nechrau Ionawr, yn un o’r pwysicaf o’i bath, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol.  Bydd siaradwyr cynhadledd 2015 yn cynnwys y Gwir Anrhydeddus Elizabeth Truss, Ysgrifennydd Gwladol DEFRA, a fu’n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf eleni.

I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

Bydd y ddau enillydd yn cael eu gwahodd i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 a byddir yn cyflwyno’u gwobrau iddynt ar ddydd Llun 1 Rhagfyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

 

Enillwyr Bwrsari Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

Tachwedd 2014

 

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

 

Yr enillwyr yw Mr Siôn T Williams o Lansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin a Mr Rhys D Lougher o’r Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

“Roedd chwech o ymgeiswyr am y wobr eleni ac fe wnaeth eu holl frwdfrydedd a’u hyder yn nyfodol amaethyddiaeth Cymru argraff fawr iawn arnom” meddai’r beirniaid, Llewellyn Evans a John Thomas, yn eu hadroddiad.  “Fe wnaeth pob un o’r chwech argraff dda arnom gyda’u galluoedd a’u hymroddiad i’w cymunedau lleol a thu hwnt. Roedd yn benderfyniad anodd, ond mae’r bwrsari wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd rhagorol a theilwng iawn.”

 

Mae Cynhadledd Rhydychen, sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn nechrau Ionawr, yn un o’r pwysicaf o’i bath, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol.  Bydd siaradwyr cynhadledd 2015 yn cynnwys y Gwir Anrhydeddus Elizabeth Truss, Ysgrifennydd Gwladol DEFRA, a fu’n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf eleni.


I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

 

Bydd y ddau enillydd yn cael eu gwahodd i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 a byddir yn cyflwyno’u gwobrau iddynt ar ddydd Llun 1 Rhagfyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.