Oriel anfarwolion y Ffair Aeaf

25 Tachwedd 2014

Gydag enw fel un o’r sioeau stoc ddethol orau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bob amser yn falch o ddenu’r cynhyrchwyr, yr arddangoswyr, y prynwyr ac wrth gwrs y stoc orau oll i faes y sioe bob blwyddyn.

Yn dathlu’i 25ain mlwyddiant ar 1 & 2 Rhagfyr, mae llawer yn y fantol unwaith eto eleni ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau gyda thros 1,340 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ddisgwyliedig yn ogystal â 175 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn.

Gyda mwy nag erioed yn cystadlu yn adran y defaid (421 pâr o ŵyn) a’r dosbarth carcas sengl (147 o gynigion), gallwn ddisgwyl gweld enghreifftiau rhagorol o dda byw yn ystod y ffair ddeuddydd.

Gellir dadlau mai un o’r teitlau mwyaf clodfawr i’w dyfarnu yn y ffair flynyddol yw prif bencampwr y gwartheg. Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd yr enillydd cyffredinol yn cael ei benderfynu gan ddau feirniad, David Plested, sy’n beirniadu’r bustych a Jimmy Mulholland, y beirniad o ddosbarthiadau’r heffrod.

I gydnabod yr anifeiliaid anhygoel y cyflwynwyd y teitl hwn iddynt yn ystod y 24 mlynedd ddiwethaf, bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu gweld delweddau o holl brif bencampwyr blaenorol y gwartheg yn yr arddangosfa ‘Oriel Enwogion’ sydd ar ddangos yn Neuadd 1 y tu ôl i’r eisteddle.

Mae beirniaid da byw eraill yn Ffair Aeaf 2014 yn cynnwys:

Adran y Gwartheg
Prif Bencampwriaeth: Mr D Plested, Swydd Rydychen a Mr J Mulholland, Cumbria
Adran y Bîff Ifanc a’r Gystadleuaeth Parau: Mr G Brooke, Caerwrangon
Bustych Pedigri: Mr D Plested, Swydd Rydychen
Heffrod Pedigri: Mr J Mulholland, Cumbria
Cystadleuaeth Tywyswyr Ifanc: Mr G Jones, Conwy

Adran y Defaid
Prif Bencampwr: Mr J Campbell, Northumberland
Mynydd ac Ucheldir: Mr E Jones, Sir Gaerfyrddin
Cyfandirol a Phwysau Cigydd: Mr R Adams, Bro Morgannwg
Mynydd Cymreig Pur: Mr D A Jones, Gwynedd
Bridiau Iseldir a Chroesfrid: Mr M Steward, Swydd Roxburgh

Cystadleuaeth Carcas Ŵyn
Cystadleuaeth Senglau Carcas Ŵyn: Mr A Morgan, Powys
Cystadleuaeth Parau Carcas Ŵyn: Mr D Weaver, Caerwrangon

Adran y Moch
Mr N James, Sir Fynwy

Adran y Ceffylau
Prif Bencampwriaeth: Mr B W D Llewellyn, Sir Gaerfyrddin
Pencampwriaeth Gymreig: Mr E G Prosser, Port Talbot
Merlod Mynydd Cymreig: Mr K J Davies, Powys
Merlod Cymreig: Mr D Price Jones, Sir Gaerfyrddin
Merlod Cymreig (Teip Cob): Mr R Morgan, Llanbedr Pont Steffan
Cobiau Cymreig: Mr B J Merrick, Llangrwyne
Ceffyl Chwaraeon: Ms J Smith, Swydd Henffordd
Rhan-Frîd Cymreig: Mr J G Batt, Sir Fynwy
Ceffylau Lliw: Mrs S Chapman, Powys

Sioe Gŵn Hela
Mr P Morris, Pen-y-bont ar Ogwr a Mr K Markham, Gwynedd

Dofednod
Pencampwriaethau, Triawdau, Bridiau Prin, Iau, Ifainc ac Wyau
Mr C Birtwell, Sowerby Bridge
Plu Meddal Mawr a Bantam – Bridiau Trwm: Mr R Grice, Co Durham
Plu Meddal Mawr a Bantam – Bridiau Ysgafn: Mr J Crowther, Sowerby Bridge
Plu Caled Mawr: Mr E Barnes, Abertawe
Plu Caled Bantam: Mr C Guidotti, Essex
Gwir Fantamiaid: Mr P Simpkins, Casnewydd.
Adar Dŵr - Gwyddau, Hwyaid Trwm ac Ysgafn a Thwrcïod: Mr P Meatyard, Cernyw
Hwyaid Bantam: Mrs P Birch, Caerfyrddin