Y lle perffaith i wneud eich siopa Nadolig

24 Tachwedd 2014

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n dathlu’i 25ain pen-blwydd ar 1 & 2 Rhagfyr ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosiadau ac arddangosfeydd bydd y ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau â thema jiwbilî arian.

Am y tro cyntaf bydd y ffair yn agor ei drysau i’r cyhoedd am ddim ar ôl 4 y pnawn ar y nos Lun ar gyfer siopa Nadolig gyda’r hwyr. Felly pa un a ydych yn chwilio am anrheg unigryw i rywun arbennig, rhywfaint o ddanteithion blasus ar gyfer y Gwyliau neu ddim ond yn ffansïo tretio’ch hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn achub ar y cyfle i chwilota’r cannoedd o stondinau masnach yn y pafiliynau siopa, marchnadoedd y ffermwyr a’r neuadd fwyd.

Ar y nos Lun bydd ymwelwyr hefyd yn gallu mwynhau chwilio o gwmpas yr arddangosiadau a’r arddangosfeydd, gwrando ar y corau a’r bandiau’n perfformio o’r naill ben i faes y sioe i’r llall, ac wrth gwrs fe all ein hymwelwyr iau fod yn ddigon ffodus hefyd o gwrdd â Siôn Corn (yn Nhŷ Ynys Môn o 4.30pm - 6pm).

Fe gwblheir y noson gydag arddangosfa tân gwyllt am ddim i ddathlu am 7pm.

I gael mwy o fanylion ynghylch beth sydd ymlaen yn y Ffair Aeaf, ewch i www.rwas.co.uk