Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i ymweld â 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

15 Hydref 2014

Bydd Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol yn ymweld â 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr.

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â’r dathliadau jiwbilî arian ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Yn ymuno â ni ar ail ddiwrnod y Ffair, ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr, dyma fydd pumed ymweliad y Dywysoges Frenhinol â Maes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ond ei chyntaf â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Wedi iddi ymweld â Sioe Frenhinol Cymru gyntaf yn 1981, mae’r Dywysoges Frenhinol yn un o sawl aelod o’r teulu Brenhinol sy’n ymwelwyr rheolaidd â digwyddiadau’r gymdeithas, yn cynnwys ein noddwr, Ei Mawrhydi Y Frenhines, Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a’i Huchelder Brenhinol Duges Cernyw.

Dyma fydd ond yr ail ymweliad brenhinol â’r Ffair Aeaf wedi i’w Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ymweld ac agor y Fair yn 2001. Y flwyddyn honno cafodd y mwyafrif llethol o sioeau amaethyddol eu canslo oherwydd yr achosion o glwy’r traed a’r genau.

“Y mae’n bleser gan y gymdeithas gyhoeddi’r ymweliad Brenhinol â 25ain Ffair Aeaf eleni” meddai William Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf.

“Mae’r teulu Brenhinol wedi bod yn gefnogwyr rheolaidd i’r gymdeithas ac rydym wedi’n hanrhydeddu â llawer o ymweliadau â’n digwyddiadau dros y blynyddoedd a gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu’i jiwbilî arian eleni rydym yn falch o allu croesawu Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i’r achlysur.

“Rydym wrthi’n brysur yn rhoi rhaglen orlawn at ei gilydd ar gyfer yr ymweliad ac yn gobeithio y bydd yr ymweliad yn gwneud digwyddiad sydd eisoes yn llawn awyrgylch ac yn Nadoligaidd yn hyd yn oed yn fwy arbennig yn ei flwyddyn ddathliadol.”

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal ar 1 ac 2 Rhagfyr 2014 ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt. Ynghyd â’r rhaglen lawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau ag iddynt thema jiwbilî arian, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa tân gwyllt i ddathlu ar y nos Lun.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn achlysur undydd cymharol fach yn wreiddiol, cyfeirir yn helaeth bellach at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae hi wedi hen ymsefydlu fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Bydd stocmyn blaengar o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau. Mae ychydig yn llai na 30,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Ffair ddeuddydd flynyddol bob blwyddyn.