Yn galw pob cystadleuydd creadigol…

2 Hydref 2014

        

Y llynedd roedd 1,130 o gynigion ar draws yr adrannau coginio, cynnyrch, gwaith llaw, gosod blodau a garddwriaeth, gyda chreadigaethau ardderchog yn cael eu harddangos.

Pa un a ydych yn athrylith coginio, yn un â dawn dewin i dyfu pethau, yn llaw fedrus gydag edau a nodwydd, yn dynnwr lluniau talentog neu’n drefnydd blodau rhyfeddol, mae yna gystadleuaeth gyda’ch enw chi arni ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Mae llawer o’r cystadlaethau tymhorol eu thema yn y dosbarthiadau coginio, cynnyrch, gwaith llaw, gosod blodau a garddwriaeth yn amlygu blas ‘jiwbilî arian’ ychwanegol eleni i ddathlu 25ain pen-blwydd y Ffair, sy’n cael ei chynnal eleni ar 1 ac 2 Rhagfyr ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

Yn yr adran coginio a chynnyrch mae 15 o ddosbarthiadau, yn cynnwys tri ar gyfer plant. Gwahoddir cystadleuwyr i greu pob math o ddanteithion blasus yn cynnwys gateau coffi, cyffaith Nadolig, strwdel sawrus, cwcis wedi’u haddurno a theisen Nadolig yn dathlu 25 mlynedd o’r Ffair Aeaf.

Mae’r 17 dosbarth o fewn yr adran gwaith llaw yr un mor Nadoligaidd gyda’r cyfle i gystadleuwyr arddangos eu sgiliau saernïo wrth wneud pethau megis darlun Nadolig brodiog, paentiad yn portreadu ‘Y Sioe’, anrheg ar gyfer gŵr bonheddig a chofrodd neu gerdyn yn dathlu 25 mlynedd o’r Ffair Aeaf. Eto mae yna dri dosbarth yn benodol ar gyfer plant, ac un o’r rheini yw creu paentiad Gŵyl y Geni.

Mae’r cystadlaethau eraill ble ceir cystadlu brwd yn y Ffair Aeaf yn yr adran gosod blodau a garddwriaeth. O fewn y 10 dosbarth gosod blodau bydd cystadleuwyr yn gallu dangos eu dychymyg a’u dawn i drefnu blodau trwy gynnig eu creadigaethau mewn dosbarthiadau sy’n dwyn y teitl ‘Y 25ain Ffair Aeaf’, ‘Coch yw’r Nadolig’, ‘Ffris Gaeaf’ a ‘Clecar ’Dolig’, i enwi ond ychydig. Gall garddwyr selog gynnig cynhwysydd cymysg o ddeiliach neu flodau, cactws neu blanhigyn suddlon a phlanhigyn pot yn y tri dosbarth garddwriaeth.

Mae atodlenni llawn ar gyfer y cystadlaethau ar gael ar www.rwas.co.uk a’r dyddiadau cau yw 13 Hydref ar gyfer yr adran coginio, cynnyrch a gwaith llaw ac 17 Hydref ar gyfer yr adran gosod blodau a garddwriaeth.

Bydd y cystadlaethau’n cael eu cynnal y tu mewn i Neuadd Clwyd Morgannwg a bydd pob cynnig yn cael ei arddangos trwy gydol y digwyddiad deuddydd.

Pob lwc!