Atodlenni ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon

29 Medi 2014

Mae atodlenni da byw ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon at dros 5,500 o arddangoswyr posibl.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990, mae’r Ffair Aeaf yn dathlu’i phen-blwydd jiwbilî arian eleni ac unwaith eto mae’n gobeithio denu dros 1,250 o gynigion da byw o’r ansawdd uchaf, sy’n rhoi i’r Ffair enw sydd i’w fawr chwennych o fod yn sioe stoc ddethol orau Ewrop.

Atodlen Ffair Aeaf 1990 a rhifyn jiwbilî arian arbennig eleni

Yn digwydd ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar 1 a 2 Rhagfyr, bydd y Ffair Aeaf yn cynnal 198 o ddosbarthiadau da byw, gwobrau arbennig a phencampwriaethau, i gyd wedi’u rhestru yn rhifyn jiwbilî arian arbennig yr atodlen. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 22 Hydref.

Digwyddiad undydd cymharol fach a ddenodd 500 o gynigion da byw, sy’n nifer trawiadol, a thros 6,000 o ymwelwyr, oedd y Ffair Aeaf gyntaf. Eleni bydd y cynigion yn dal yn drawiadol, ond gyda lwc byddant yn rhifo dros 1,250 gyda bron 30,000 o ymwelwyr yn mynychu’r Ffair ddeuddydd flynyddol.

Mewn cydnabyddiaeth hiraethlon o ansawdd eithriadol y stoc sydd wedi’u cynnig, eu beirniadu a’u gwerthu yn y 24 Ffair ddiwethaf, mae clawr blaen rhifyn arbennig eleni yn amlygu llun o Brif Bencampwr cyntaf un Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, ‘Lucky Lad’. Cynigiwyd y bustach 19 mis oed o darw Charolais a buwch Charolais croes Belgian Blue ar y cyd gan berchennog a bridiwr o Swydd Amwythig, John Dennison a’r cyflwynydd sioe, Doug Lloyd. Yn pwyso 645kg, aeth y pencampwr ymlaen i gael ei werthu i gigydd o Bontardawe, Howell Mayberry am £7,500.

Prif Bencampwr cyntaf y Ffair Aeaf yn 1990, ‘Lucky Lad’ o eiddo Lloyd a Dennison

Ynghyd â’r dosbarthiadau da byw bythol-boblogaidd mae’r Ffair hefyd yn cynnal cystadlaethau ar gyfer cynnyrch a gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, hufen iâ, cwrw a seidr, cig, selsig a chaws. Mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddynt. Mae atodlenni ar gael ar-lein – www.rwas.co.uk

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd a dathliadau jiwbilî arian, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr ac arddangosfa tân gwyllt i ddathlu ar y nos Lun.