Porth Ynys Môn ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

21 Gorffennaf 2014

Mae’r fynedfa dda byw newydd hardd, Porth Môn, wedi’i dylunio gan bensaer lleol o Sir Faesyfed, Mike Garner.

Mae’r tŵr yn cynrychioli melinau gwynt Ynys Môn ac mae llinell lifol y to’n cynrychioli Pont Grog y Fenai, gyda’r ddwy elfen yma wedi’u dylunio’n fedrus i ffurfio un adeiladwaith. Wedi’i hariannu gan Sir Nawdd Môn 2013, bydd y fynedfa newydd yn cael ei hagor gan
Mr Wyn T Jones, llywydd y llynedd, ar fore Llun y sioe.

“Rydym yn werthfawrogol iawn o’r ymdrech y mae’r siroedd nawdd yn ei wneud bob blwyddyn i godi arian i’r gymdeithas.” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Rydym wedi ymrwymo i wella’n safle eiconig yn barhaus ac mae’r system sir nawdd yn elfen allweddol o’r strategaeth yma. Porth Môn, mewn gwirionedd, yw’r brif fynedfa i faes y sioe am 361 diwrnod y flwyddyn ac mae’r adeiladwaith carreg a derw trawiadol yn deyrnged deilwng i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a sir Fôn.”

Mae’r adeilad yn cynnwys swyddfa aelodaeth a fydd yn cael ei defnyddio trwy gydol y sioe.

Mae maes y sioe ar ei hennill hefyd oherwydd adeilad defaid newydd, sydd wedi caniatáu i’r dosbarth unrhyw frîd arall gael ei ailgyflwyno ac sydd wedi helpu’r gymdeithas i dderbyn y nifer uchaf erioed o gynigion defaid yn sioe eleni.

Mae’r neuadd newydd hon wedi’i hariannu gan Sir Nawdd Brycheiniog 2012, ynghyd â Thŵr Brycheiniog, sydd newydd ei enwi, adran tŵr y Pafiliwn Gwyrdd, ble mae lifft newydd wedi’i gosod yn ddiweddar.