Mae hyd yn oed yr heulwen wedi addo ymweld â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythnos yma

13 Mai 2014

Y penwythnos yma (17 ac 18 Mai) bydd rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, gwybodaeth ac atyniadau ar gynnig unwaith eto yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni - y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Mae’r cynlluniau ar gyfer y digwyddiad penwythnos o hyd wedi dwyn ffrwyth ac mae hyd yn oed y tywydd fel petai’n edrych ymlaen at yr ŵyl gyda’r rhagolygon yn addo ychydig ddiwrnodau cynnes a sych.

Mae’r tywydd da yn sicr o ddod â’r ymwelwyr i faes y sioe yn Llanelwedd yn eu heidiau a gyda gwerthiannau tocynnau ar-lein bron 20% yn uwch na sioe’r llynedd, rydym yn barod am benwythnos prysur a chyffrous.

Ymhlith pethau eraill, bydd mynychwyr yr ŵyl yn mwynhau gweld 1,360 o gynigion da byw, y nifer uchaf erioed, mewn dros 340 o ddosbarthiadau, yn cynnwys 150 yn fwy o eifr na’r llynedd ar gyfer y sioeau cefngefn newydd.

Bu cynnydd enfawr hefyd yn nifer y ceffylau’n cael eu cynnig yn nosbarthiadau’r ceffylau hela yn gweithio a dosbarthiadau Clwb Neidio Ceffylau Prydain. Rydym hyd yn oed wedi gorfod darparu arena ychwanegol i sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn cael cyfle i gystadlu yn y prif gylch mawr ei fri.

Mae atyniadau eleni’n boblogaidd iawn hefyd gyda’r ymwelwyr yn aros yn eiddgar am yr arddangosfeydd gan y Kangaroo Kids mentrus, Tîm Arddangos Cŵn Adara medrus y BASC, a’r rasys Sgrialu-Yrru cyflym.

Felly peidiwch â bod ar eich colled… dewch â’ch het haul, camera, eich teulu a’ch cyfeillion a mwynhau diwrnod allan perffaith ym mhrydferthwch canolbarth Cymru.

Gellir prynu tocynnau wrth y giât ac maent yn costio £14 i oedolion, £5 i blant (5-16oed) a £35 i deulu (dau oedolyn a phedwar plentyn). Mae parcio am ddim i bob ymwelydd.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rwas.co.uk

Y penwythnos yma (17 ac 18 Mai) bydd rhaglen gynhyrfus o gystadlaethau, adloniant teuluol, gwybodaeth ac atyniadau ar gynnig unwaith eto yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni - y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

 

Mae’r cynlluniau ar gyfer y digwyddiad penwythnos o hyd wedi dwyn ffrwyth ac mae hyd yn oed y tywydd fel petai’n edrych ymlaen at yr ŵyl gyda’r rhagolygon yn addo ychydig ddiwrnodau cynnes a sych.

 

Mae’r tywydd da yn sicr o ddod â’r ymwelwyr i faes y sioe yn Llanelwedd yn eu heidiau a gyda gwerthiannau tocynnau ar-lein bron 20% yn uwch na sioe’r llynedd, rydym yn barod am benwythnos prysur a chyffrous.

 

Ymhlith pethau eraill, bydd mynychwyr yr ŵyl yn mwynhau gweld 1,360 o gynigion da byw, y nifer uchaf erioed, mewn dros 340 o ddosbarthiadau, yn cynnwys 150 yn fwy o eifr na’r llynedd ar gyfer y sioeau cefngefn newydd.

 

Bu cynnydd enfawr hefyd yn nifer y ceffylau’n cael eu cynnig yn nosbarthiadau’r ceffylau hela yn gweithio a dosbarthiadau Clwb Neidio Ceffylau Prydain. Rydym hyd yn oed wedi gorfod darparu arena ychwanegol i sicrhau bod yr holl gystadleuwyr yn cael cyfle i gystadlu yn y prif gylch mawr ei fri.

 

Mae atyniadau eleni’n boblogaidd iawn hefyd gyda’r ymwelwyr yn aros yn eiddgar am yr arddangosfeydd gan y Kangaroo Kids mentrus, Tîm Arddangos Cŵn Adara medrus y BASC, a’r rasys Sgrialu-Yrru cyflym.

 

Felly peidiwch â bod ar eich colled… dewch â’ch het haul, camera, eich teulu a’ch cyfeillion a mwynhau diwrnod allan perffaith ym mhrydferthwch canolbarth Cymru.

 

Gellir prynu tocynnau wrth y giât ac maent yn costio £14 i oedolion, £5 i blant (5-16oed) a £35 i deulu (dau oedolyn a phedwar plentyn). Mae parcio am ddim i bob ymwelydd.

 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.rwas.co.uk