Extreme Stunt Show - 29 Mai 2014

16 Ebrill 2014
Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru

Nos Iau 29ain Mai
Giatiau’n Agor: 6.30pm
Sioe’n Dechrau 7.30pm

Pa un a ydych yn gwirioni ar dryciau anferth, beiciau modur, BMX neu ddim ond anhrefn cyffredinol, Arena Byw yr Extreme Stunt Show yw’r lle i fod.

Yn gyntaf cewch weld y cyffro anferthol ble mae’n tryciau ein hunain, Extreme a Lil’ Devil yn cystadlu i brofi mai nhw yw’r angenfilod gwasgu ceir gorau yn Ewrop. Roedd 2013 yn flwyddyn brysur iawn i’r angenfilod yma. Roedd perfformio mewn dros 150 o sioeau yn ystod yr haf yn golygu eu bod ag angen tipyn o ofal cariadus tyner hir-ddisgwyliedig. Bu gweithdy Extreme yn brysur dros fisoedd y gaeaf i wneud yn siŵr fod y tryciau’n barod i ddal i fyny â’r gwaith llethol y bydd y gyrwyr yn eu rhoi drwyddo. Gyda’r ddau’n dal i dynnu 1500 marchnerth ac yn gwasgu ceir i’r eithaf, mae’r peiriannau hyn ar eu hanterth ac yn barod am waith.

Yn dilyn wedyn, ein bechgyn Extreme FMX annwyl sydd wrth eu bodd yn mynd ati’n llawn brwdfrydedd gyda’u styntiau herio angau, yn cynnwys y cancan, dibyn-hofran, y bachgen diog, cusan marwolaeth, nac nac, a’r goruwchddyn i enwi ond ychydig.

Paratowch i gael eich syfrdanu wrth i’n tîm Extreme BMX ein hunain ddangos ichi sut mae’n cael ei wneud gyda grym pedalau eithafol. Cewch weld eu sbonciau cwningen, bar-droadau, 360au, cynffon-chwipiau, fflêrs ac wrth gwrs yr ôl-dro.

Gyda pherfformiadau o’n ffefrynnau cadarn sydd ar eu hanterth ac yn barod am y cychwyniad, mae’r Extreme Team yn barod i arddangos eu triciau. Mae gyrru ar ddwy olwyn, styntiau tân ac anhrefn hen ffasiwn go iawn yn mynd â chi'r holl ffordd i’r ymyl eithaf.

Allwn ni ddim aros i’ch gweld yn un o’n sioeau yr haf yma, gwnewch yn sicr eich bod yn dod â digonedd o egni brwdfrydig gyda chi a manteisiwch ar y disgownt pan fyddwch yn archebu ymlaen llaw i wneud yn siŵr o’ch lle!


Gwybodaeth


Llinell wybodaeth: 0203 375 6506 (10am-5pm)

Llinell gymorth tocynnau: 08444 771000 neu www.Ticketweb.Co.Uk

Giatiau’n agor awr cyn y perfformiad

Tocynnau ar gael naill ai ar y diwrnod yn y sioe neu ymlaen llaw (gyda disgownt) trwy ticketweb

Arena pawb yn sefyll - dim seddi

Lle gwylio i bobl anabl ar gael

Caniateir tynnu lluniau

Gall cynnwys y sioe gael ei newid yn dibynnu ar y tywydd a chyflwr y tir

Tocynnau ymlaen llaw (dim tâl archebu):
Oedolion £12
Plentyn/consesiwn £6
(oed plentyn 3-15 yn gynhwysol/pobl anabl/pensiynwyr)

Tocynnau wrth y Giât (ar y diwrnod):
Oedolion £14
Plentyn/consesiwn £7
(oed plentyn 3-15 yn gynhwysol/pobl anabl/pensiynwyr)

** Mae TOCYNNAU DISGOWNTIEDIG OEDOLION yn ddilys ar gyfer cwsmeriaid sy’n meddu ar daleb disgownt hanner pris yn unig. RHAID cyflwyno’r daleb yma wrth ichi gasglu’ch tocyn disgowntiedig yn y swyddfa docynnau ar ddiwrnod y sioe. Bydd peidio â gwneud hynny yn arwain at brynu tocyn oedolyn yn llawn.

Mae TOCYNNAU OEDOLION yn ddilys ar gyfer rhai sy’n 16 oed a hŷn.

Mae TOCYNNAU CONSESIWN yn ddilys ar gyfer plant (3 - 15 oed yn gynhwysol), pensiynwyr, pobl anabl a chymdeithion cwsme