Prif Sioe Agored Cymru yn dychwelyd i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

10 Ebrill 2014

Prif Sioe Gŵn Agored 2013, enillydd y Gorau yn y Sioe

Bydd mwy na 1000 o gŵn a’u perchnogion yn cydgyfeirio at faes sioe Brenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ym mis Mai i gystadlu am y gwobrau yn yr unig brif sioe gŵn agored a gynhelir yng Nghymru.

Mae’r statws ‘Prif Sioe Agored’ wedi’i ganiatáu i adran gŵn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gan y Kennel Club am y chweched flwyddyn yn olynol, gan ei gwneud yn rownd gymhwysol ar gyfer Crufts, sioe gŵn fwyaf y byd, unwaith eto.

Mae’r brif sioe agored yn un o’r atyniadau mawr i ymwelwyr â Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, sy’n para deuddydd, ar 17 - 18 Mai pan fydd llawer o gŵn buddugol yn mynd ymlaen i ymuno â dros 20,000 o’r cŵn gorau eraill i ymddangos yn sioe pedwar diwrnod enwog Crufts ym mis Mawrth 2015.

Mae mwy na 200 o fridiau ym Mhrydain a bydd cŵn o bob siâp, maint a lliw yn ymddangos yn yr Ŵyl Wanwyn.

“Mae perchnogion yn dod â’u cŵn o bob cwr o’r Deyrnas Unedig i gystadlu yn yr Ŵyl Wanwyn” meddai ysgrifennydd anrhydeddus y sioe gŵn, Mrs Julie Howells. “Rydym yn edrych ymlaen eto at gynulliad mawr eleni gyda mwy na 75 o fridiau wedi’u rhestru yn yr atodlen, yn ddaeargwn, cŵn adara, cŵn hela, cŵn arffed, bridiau gweithio, bridiau pob pwrpas a bridiau bugeiliol yn bennaf.”

Bydd beirniadu’r bridiau’n digwydd yn ystod dau ddiwrnod yr ŵyl.

Gall perchnogion sy’n dymuno cynnig eu cŵn yn y gystadleuaeth wneud hynny
ar-lein ar www.fossedata.co.uk

Mae’r sioe gŵn fawr ei bri hon yn un yn unig o’r atyniadau lawer sydd yn yr arfaeth ar gyfer gŵyl eleni. Fel y prif ddigwyddiad ar gyfer cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy gydag amrywiaeth enfawr o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangoswyr ac atyniadau, mae gan yr ŵyl rywbeth i’w gynnig i bawb.

Fel ag yn y blynyddoedd blaenorol bydd arddangosfeydd blodau a garddwriaeth, hawl i holi garddwyr, arddangosfeydd hen beiriannau, arddangosfa cŵn adara BASC, marchnad ffermwyr, sgrialu-yrru, neidio ceffylau a dosbarthiadau ceffylau hela yn gweithio ac yn newydd ar gyfer eleni, ardal goedwigaeth ac arddangosfa cerfio â llif gadwyn.

Mae mwy o wybodaeth am yr Ŵyl Wanwyn i’w chael ar www.rwas.co.uk. Gellir prynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl wrth y giât neu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683 neu e-bostio springfestival@rwas.co.uk