Fformiwla 1 byd y ceffylau’n dychwelyd i’r Ŵyl Wanwyn

26 Mawrth 2014

Capsiwn y Llun: Pete Morris a’r gerbydwraig, Veronica Kelland, o Borden, Hants, yn gyrru gyda Posh a Becks

Yn ôl ar gais y cyhoedd, bydd camp farchogol gyffrous a llawn mynd sgrialu-yrru ymhlith yr atyniadau yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni.

Yn cael ei chynnal ar 17-18 Mai ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae’r Ŵyl Wanwyn yn falch o groesawu’r gyntaf o’r gornestau sgrialu-yrru yn nhymor Cymdeithas y Gyrwyr Sgrialu.

Mae’r gamp gyffrous yma’n cael y tyrfaoedd i ddal eu hanadl a bloeddio cymeradwyaeth wrth i barau o ferlod sy’n tynnu cerbydau rasio sydd wedi’u hadeiladu’n arbennig wau eu ffordd trwy gyfres o rwystrau nerth eu carnau. Wrth i’r gyrwyr annog eu merlod i sgorio’r amser cyflymaf, mae’u cerbydwyr yn brwydro i gadw’r cerbydau rhag dymchwel.

Mae timau sgrialu-yrru yn yr ŵyl yn cystadlu am gannoedd o bunnoedd mewn arian gwobrwyo a chyfle i gymhwyso ar gyfer y Pencampwriaethau Sgrialu-Yrru Cenedlaethol sydd i’w cynnal yn Sioe Frenhinol Berkshire ym mis Medi.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i aelodau Cymdeithas y Gyrwyr Sgrialu gyda merlod cofrestredig. Mae rhaglenni ar gael ar www.rwas.co.uk  a dylid anfon ceisiadau at amanda@rwas.co.uk erbyn 14 Ebrill.

Mae’r gamp bendramwnwgl yma yn ddim ond un o’r atyniadau lawer yn y rhaglen lawn mynd o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal dros benwythnos yr Ŵyl Wanwyn. Fel y prif ddigwyddiad i rai sy’n cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy gydag amrywiaeth enfawr o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangoswyr, atyniadau, mae gan yr ŵyl rywbeth i’w gynnig i bawb.

Fel ag yn y blynyddoedd blaenorol bydd yna brif sioe gŵn agored, arddangosfeydd blodau a garddwriaeth, hawl i holi garddwyr, arddangosfeydd hen beiriannau, arddangosfa cŵn adara’r BASC, marchnad ffermwyr, neidio ceffylau a dosbarthiadau ceffylau hela’n gweithio ac yn newydd ar gyfer eleni, ardal goedwigaeth ac arddangosfa cerfio â llif gadwyn.

Mae mwy o wybodaeth am yr Ŵyl Wanwyn i’w chael ar www.rwas.co.uk.  Gellir prynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl wrth y giât neu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683 neu e-bostio springfestival@rwas.co.uk