Marchnad Ffermwyr yr Ŵyl Wanwyn

19 Mawrth 2014

Gwelodd Marchnad Ffermwyr y llynedd yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru amrywiaeth eang o stondinau yn hybu cynnyrch gorau oll Cymru


Bydd y Farchnad Ffermwyr fythol-boblogaidd yn dychwelyd unwaith eto i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar 17-18 Mai yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Yn ymroi i hybu cynnyrch gorau oll Prydain a Chymru, y Farchnad Ffermwyr yn Neuadd Clwyd Morgannwg yw’r lle i ymweld ag ef ar gyfer eich holl ddyheadau coginio. Pa un a ydych yn chwilio am damaid cyflym i aros pryd, rhywfaint o gynhwysion arbennig i fynd â nhw adref neu anrheg unigryw, ni chewch chi eich siomi.

Yn cael ei threfnu a’i rhedeg gan y Marchnadoedd Ffermwyr yng Nghymru, bydd ffocws y Farchnad Ffermwyr ar gynnyrch artisan gan gynhyrchwyr annibynnol bach, y mae llawer ohonynt yn dod â chynhyrchion yn uniongyrchol o’u ffermydd. Er bod Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad cenedlaethol, mae’r cynhyrchwyr bwyd yn dod o Gymru a siroedd y gororau gan mwyaf.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r farchnad wedi rhoi lle amlwg i amrywiaeth eang o gigoedd, cawsiau coeth, gwinoedd, seidrau, gwirodydd, teisennau, hufen iâ, bara, jamiau, siytnis, cyffeithiau, crefftau gwledig, anrhegion cartref, mae’r rhestr yn mynd yn ei blaen…

Os ydych yn pobi, piclo, magu, tyfu, dal neu wneud ac yr hoffech arddangos eich cynnyrch yn y Farchnad Ffermwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni, mae amser o hyd i wneud cais am un o’r ychydig stondinau sydd ar ôl.

“Dyma’r cyfle delfrydol i gynhyrchwyr artisan ar raddfa fechan hybu eu busnes ar lefel genedlaethol.” medd Stephen Shearman o’r Marchnadoedd Ffermwyr yng Nghymru. “Mae’r Farchnad Ffermwyr wedi bod yn ffefryn mawr gydag ymwelwyr â’r ŵyl yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae am dynnu’r tyrfaoedd eto eleni.”

I gael mwy o wybodaeth a ffurflen archebu, cysylltwch â Stephen ar 01600 869037 neu info@fmiw.co.uk os gwelwch yn dda.