Rhaglenni allan ar gyfer Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

12 Mawrth 2014


Capsiwn y llun: Becky Rowlands o Lanbrynmair yn arddangos Prif Bencampwr y Gwartheg ac enillydd Cil-wobr y Fuwch gyda’i Llo yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y llynedd.


Unwaith eto mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ar 17-18 Mai yn ymbaratoi i fod yn  ddigwyddiad pwysicaf un rhai sy’n cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy.

Fe wnaeth dros 23,000 o ymwelwyr fwynhau gŵyl y llynedd, sy’n cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ac mae’r adran dda byw gyda’i nifer o fridiau traddodiadol, prin a brodorol, yn ddiddordeb mawr i bawb. Eleni eto bydd yr ŵyl yn cynnal nifer enfawr o ddosbarthiadau da byw a gwobrau arbennig, yn cynnwys 144 ar gyfer defaid, 69 ar gyfer moch, 75 ar gyfer geifr a 13 ar gyfer gwartheg.

Mae rhaglen dda byw gŵyl eleni wedi’i hanfon allan eisoes at filoedd o dyddynwyr ac arddangoswyr posibl ac mae’n rhestru’r amrywiaeth lawn arferol o ddosbarthiadau. Mae llawer o ddosbarthiadau newydd a chyffrous wedi’u rhestru eleni, yn cynnwys rownd Mochyn Ifanc y Flwyddyn y BPA a phâr a grŵp o dair cystadleuaeth yn adran y moch. Yn adran y gwartheg mae dosbarthiadau pâr gorau wedi’u cyflwyno.

Mae’r gymdeithas yn falch hefyd o raglennu sioeau geifr godro cefngefn, a fydd yn golygu sioe lawn ar y dydd Sadwrn ac ar y dydd Sul. Bydd gwobrau corlannau a gyflwynwyd orau ar gael hefyd yn y rhan fwyaf o adrannau gyda’r beirniaid yn bwrw golwg dros bob un o’r arddangoswyr trwy gydol y penwythnos i ddod o hyd i’r enillwyr.

Eto, bydd yr ŵyl yn cynnal rownd gymhwyso ar gyfer cystadleuaeth Bugail Ifanc y Flwyddyn Ymddiriedolaeth y Bridiau Prin hefyd.
“Mae’r paratoadau ar gyfer Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar eu hanterth ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal gŵyl lwyddiannus arall.” medd Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl.

“Mae croeso i arddangoswyr newydd yn yr ŵyl bob amser a gyda’r cymysgedd newydd o ddosbarthiadau mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo a’i fwynhau.”

Ynghyd â’r nifer fawr o wahanol gystadlaethau ac arddangoswyr da byw, bydd yr ymwelwyr yn gallu elwa hefyd ar amrywiaeth enfawr o atyniadau eraill a rhaglen llawn mynd o ddigwyddiadau trwy gydol y penwythnos. Bydd yna brif sioe gŵn agored, arddangosfeydd blodau a garddwriaeth, hawl i holi garddwyr, arddangosfeydd hen beiriannau, sgrialu-yrru, arddangosfa cŵn adara’r BASC, marchnad ffermwyr, neidio ceffylau a dosbarthiadau ceffylau hela’n gweithio ac, yn newydd ar gyfer eleni, stondinau masnach coedwigaeth a cherfio â llif gadwyn.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion da byw yw 4 Ebrill (11 Ebrill ar gyfer geifr godro yn unig). Byddir yn glynu wrth y dyddiad cau yn ddieithriad. I gael copïau o’r rhaglen a ffurflenni cais, ewch i www.rwas.co.uk neu ffoniwch Rhian Davies ar 01982 554408.