Y Ffair Aeaf yn torri sawl record

10 Rhagfyr 2013

Roedd y nifer mynychwyr mwyaf erioed, 29,374 a phris uchaf o £7,100 am heffer bîff ifanc yn rhan yn unig o lwyddiant ysgubol 24ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir yn flynyddol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Wedi’i disgrifio gan gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, John Davies, fel “achlysur campus a llwyddiant aruthrol,” roedd nifer mynychwyr y Ffair Aeaf yn uwch o 2500 na 2012 a chroesawyd 1300 yn fwy o ymwelwyr i faes y sioe nag erioed o’r blaen ar gyfer y Ffair.

Fe wnaeth y penderfyniad gan CAFC i gynyddu nifer y stondinau masnach awyr agored o 40 y cant trwy agor rhodfa newydd i’w cymryd dalu’n dda i’r gymdeithas.  Aeth siopwyr Nadolig ar sbri wario ac ar un adeg bu i’r arian yn y peiriannau arian yn y Ffair ddeuddydd ddod i ben a bu’n rhaid eu hail-lenwi ar frys i gwrdd â’r galw.

Da byw sy’n ffurfio craidd y Ffair Aeaf, sy’n cael ei chlodfori gan lawer fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac roedd yr anifeiliaid a oedd yn cystadlu eleni, bron 1250 o wartheg, defaid, moch a cheffylau o ansawdd eithriadol.

Arweiniodd yr ymryson am y brif bencampwriaeth yn nosbarthiadau’r gwartheg at fuddugoliaeth i R.J. Wright o Somerton, Gwlad yr Haf, arddangoswr rheolaidd yn y Ffair Aeaf.  Gwerthwyd ei heffer Limousin, Powerhouse Hella, a fagwyd gan Colin Phillips o Weobley, Swydd Henffordd, am £6,650 i Dunbia, un o brif noddwyr y Ffair Aeaf.

Enillwyd y gil-brif bencampwriaeth gan Elfed Williams o Bontsenni, Aberhonddu, y pumed tro iddo fynd â’r gil-wobr.   

Cadwodd y Ffair ei henw fel ffynhonnell barod stoc ifanc dethol gyda photensial sioe ac aeth llwyddiant mwyaf yr arwerthiant i Bryan a Fiona Jones o Bentregwyn, Llanfihangel Nant Brân, Aberhonddu, sydd wedi arddangos ym mhob Ffair Aeaf ers ei dechreuad.  Eu heffer bîff ifanc Glas Prydeinig x Limousin o darw Limousin, Blackberry, wedi’i magu ganddynt gartref a’i geni ym mis Mawrth, a wnaeth y pris uchaf gyda chynnig o £7,100 gan Michael Alford o Collumpton, Dyfnaint.

Cafodd anifail arall tebyg ei fridio gan y teulu Jones ei werthu am £2,500 i Andrew Bishop o Henffordd.

Roedd 376 o gynigion yn cystadlu yn adran y defaid, ble’r aeth y brif bencampwriaeth i bâr o ŵyn benyw Beltex o eiddo Dafydd Lewis o Lanwrda, Sir Gaerfyrddin.  Fe’u prynwyd gan Dunbia (Cymru) am £550 y pen.  Prynwyd enillwyr y gil-brif bencampwriaeth, pâr o ŵyn benyw a gwryw Texel x yn eiddo i R. Hall a’i Fab o Dalston, Cumbria, gan gigyddion lleol, Morgan o Lanfair-ym-Muallt am £310.

Yn y cystadlaethau carcas, ble bu cystadlu brwd, ŵyn Beltex A.D. Bishop o Eldersfield, Caerloyw, a gipiodd y brif bencampwriaeth ynghyd â’r gil-bencampwriaeth i ŵyn sengl ac fe’u gwerthwyd i T.W. Roberts a’i Feibion o Gaerdydd am £1050.  Gwerthwyd enillwyr cystadleuaeth y parau, Dutch Texels R.J. Slade, i Morgan y Cigyddion o Lanfair-ym-Muallt hefyd am £280 yr un.

Moch Cymreig oedd flaenaf yn nosbarthiadau’r senglau ac yng nghystadlaethau’r parau.  Enillwyd pencampwriaeth y parau gan y ddau a gynigiwyd gan Glyn Davies o Ddinbych ac fe’u gwerthwyd i J.W. Williams a’i Gwmni, Dinbych, am £420 yr un ac aeth teitl y brif bencampwriaeth am fochyn sengl i Mrs Davies of Dryalmawr, Aberystwyth, a werthwyd i R. Rattray, Aberystwyth, am £304.


Denodd y Ffair nifer cryf o 539 i gystadlu yn adran y ceffylau, ble enillwyd y brif bencampwriaeth chwenychedig gan Mr a Mrs H.S. Davies gyda Cadlanvalley Rio, eu hebol blwydd Merlyn Cymreig.

Dywedodd yr arwerthwyr, McCartneys, fod yna fasnachu cadarn a bod cefnogaeth prynu ragorol o bob rhan o Gymru a thu hwnt.