Gwnewch eich siopa at y Nadolig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

18 Tachwedd 2013

Mae siopa Nadolig yn un o’r atyniadau mawr i ymwelwyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a gydag arwyddion o adferiad economaidd sy’n cyflymu ’does dim angen iddi fod yn Nadolig o gynildeb i helwyr bargeinion sy’n chwilio am anrhegion i gyfeillion a theulu yn y digwyddiad deuddydd yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Mae’r Ffair yn digwydd ar Ragfyr 2 a 3 gan adael dim ond 21 diwrnod siopa tan y Nadolig ac eleni mae nifer y stondinau awyr agored yn cael eu cynyddu o 40 y cant.  Bydd rhodfa newydd yn cael ei hagor - rhwng Pafiliwn S4C a’r danffordd - gan greu llwybr cylchol o amgylch maes y sioe.

Bydd bron 400 o stondinau masnach yn y Ffair a bydd amrywiaeth y stondinau, yn cynnwys crefftau, dillad, bwyd, llyfrau, hen bethau, gemwaith ac anrhegion tymhorol o bob math, yn cynnig dewis eang ac atyniadol i siopwyr heb strach y stryd fawr a gyda pharcio am ddim ar stepen y drws.

Bydd Ffair eleni yn gweld Marchnad Ffermwyr y Nadolig yn ei hôl hefyd, tra bydd y Neuadd Fwyd yn fan aros poblogaidd arall i ymwelwyr ble gallant weld, blasu a phrynu bwyd a diod o ansawdd a gynhyrchwyd yng Nghymru.  Bydd gwinoedd, cawsiau, siocledi a danteithion eraill ymhlith y cynhyrchion blasus sy’n aros siopwyr Nadolig.

Yn rhan amlwg o’r Neuadd Fwyd fydd arddangosiad gwneud teisen, ble byddir yn adeiladu tŷ Nadolig bwytadwy 5 troedfedd o uchder, a rhaglen lawn ac amrywiol o arddangosiadau coginio a bydd ‘lle gollwng bwyd’ ar gael ble gall ymwelwyr adael eu cynhyrchion i’w casglu’n ddiweddarach yn y dydd.

Bydd atyniad ychwanegol, arddangosfa ‘Giât i’r Plât’, sy’n cynnwys cystadlaethau ac arddangosiadau coginio, yn cael ei gynnal yng Nghanolfan yr Aelodau am yr ail flwyddyn yn olynol.

Bydd y thema Nadoligaidd yn cynnwys corau, band jazz, ac i’r plant, bydd Groto Siôn Corn ac arddangosfa o’i geirw yn rhedeg am ddau ddiwrnod y Ffair.
Caiff y Ffair Aeaf ei chlodfori gan lawer fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac ar gyfer ffermwyr y mae hi’n bennaf, gyda gwartheg, defaid, moch a merlod fel yr atyniad craidd. Mae yna sioe ddofednod fawr hefyd.  Sut bynnag, mae’r Ffair wedi datblygu ac arallgyfeirio ers ei sefydlu gan CAFC 24 mlynedd yn ôl ac mae hi bellach yn ffefryn gydag ymwelwyr trefol yn ogystal â theuluoedd ffermio a’r rheini sy’n byw yng nghefn gwlad.  Y llynedd daeth 26,835 o bobl i’r Ffair, y trydydd uchaf ers ei sefydlu yn 1990.

Mae’r rhaglen llawn dychymyg yn cynnwys arddangosfeydd gosod blodau a chystadlaethau garddwriaethol yn Neuadd Clwyd Morgannwg ar faes y sioe – i gyd yn canolbwyntio ar y Nadolig a chael hwyl yn y Ffair.

Bydd y Ffair yn cael ei hagor yn swyddogol ar ddydd Llun Rhagfyr 2, gan Jim Dobson, Rheolwr-Gyfarwyddwr Grŵp Dunbia, un o’i phrif noddwyr.