Niferoedd y da byw yn cystadlu yn y Ffair Aeaf

12 Tachwedd 2013

Mae brwdfrydedd cynhyrchwyr da byw o bob cwr o’r wlad a’u dyhead i hawlio gwobr chwenychedig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’i adlewyrchu unwaith eto yng nghryfder y niferoedd sy’n cystadlu yn y Ffair y mis nesaf.  

Hon fydd y 24ain Ffair Aeaf, sy’n cael ei chyfrif fel y brif sioe stoc ddethol yn y Deyrnas Unedig, a bydd bron 1250 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, yn ogystal â 153 o gynigion yn y cystadlaethau carcas ŵyn, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Mae cyfanswm o 275 o wartheg wedi’u catalogio i’w beirniadu yn y Ffair, yn cael eu harwain gan 78 o heffrod croesfrid a 65 o fustych croesfrid.  

Mae’r dosbarthiadau bustych a heffrod ifanc, lle mae’r cystadlu’n frwd, yn ffynhonnell ddewisol stoc gyda photensial sioe a bydd gan brynwyr sy’n chwilio am ddarpar bencampwr 56 o heffrod a 36 o fustych i ddewis pencampwr posibl yn y dyfodol ohonynt.

Mae’r cyfanswm sy’n cystadlu yn adran y pencampwr wedi’i fagu gan yr arddangoswr yn 48.

Mae cefnogaeth dda i’r dosbarthiadau defaid yn y Ffair y tro yma eto gyda chyfanswm y cynigion yn 376, yr uchaf er wyth mlynedd.

Mae’r cystadlaethau carcas ŵyn, diddordeb mawr arall ymhlith cynhyrchwyr a phrynwyr yn y Ffair, wedi denu 129 o gynigion yn y senglau a 24 yn y parau.

Mae cyfanswm nifer y moch yn cystadlu eleni yn 51.

Gyda 539 yn cystadlu yn adran y ceffylau a’r merlod mae’r niferoedd ychydig yn uwch nag yn 2012.  Mae poblogrwydd y Cobiau Cymreig gyda 133 yn cystadlu, 36 yn uwch o gymharu â’r llynedd, yn eu gosod o flaen y gweddill.  Er hynny, mae cynrychiolaeth gref o’r bridiau Cymreig eraill hefyd gyda niferoedd y Merlod Mynydd Cymreig yn 104, Merlod Cymreig o Deip Cob yn 97, Merlod Cymreig yn 69 a Rhan-Frîd Cymreig yn 52.  Mae niferoedd y Ceffylau Chwaraeon (46) a’r Ceffylau Lliw (38) yn cystadlu yn uwch nag yn 2012 hefyd.

“Rydym yn falch o weld bod y niferoedd sy’n cystadlu gystal â rhai’r blynyddoedd diwethaf ac edrychwn ymlaen at Ffair Aeaf lwyddiannus arall,” meddai Prif Weithredwr Sioe Frenhinol Cymru, Steve Hughson.

“Bu ymchwydd o ymholiadau hefyd gan gwmnïau ac unigolion sydd arnynt eisiau lle stondinau masnach ar faes y sioe.  Bu’r diddordeb gyfryw fel ein bod wedi gorfod ymestyn y lle a neilltuwyd ar gyfer stondinau masnach er mwyn eu cynnwys nhw.”