Mae Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf yn ddigwyddiad poblogaidd

24 Hydref 2013

Ni fydd y rhybudd diweddar gan Gyngor Dofednod Prydain – llais y diwydiant dofednod – na fydd y wlad yn gallu cynhyrchu digon o gywion a fagwyd yn y Deyrnas Unedig i ddiwallu’r galw gan y bwytawyr cyn bo hir oni bai bod y broses gynllunio ar gyfer ffermydd dofednod newydd yn cael ei chyflymu, yn pryderu fawr ddim ar yr arddangoswyr yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Rydym yn bwyta 2.2 miliwn o gywion y dydd, 70 y cant ohonynt wedi’u magu yn y Deyrnas Unedig, ac mae yna rai cynhyrchwyr sylweddol yng Nghymru.  Ond mae ochr fasnachol y busnes dofednod bellter mawr oddi wrth fyd dangos dofednod, hobi cyffrous a boddhaus a ddilynir gan lawer o fridwyr dofednod o gwmpas y wlad.

Mae’u brwdfrydedd dros fridio a dangos wedi bod yn dyngedfennol wrth warchod ers cenedlaethau hen fridiau diddorol o ddofednod, y mae’u nodweddion genetig yn dal i ddylanwadu ar gynhyrchwyr cig ac wyau cyfoes y dyddiau hyn.

Bydd llawer o’r hen fridiau hyn i’w gweld pan fyddant yn cystadlu am wobrau yn Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf, sy’n un o’r digwyddiadau mawr o’i bath.  Cynhelir y sioe dan reolau Clwb Dofednod Prydain Fawr ac mae iddi statws pencampwriaeth.

Mae bron 260 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u trefnu ar gyfer un diwrnod yn sioe eleni yn Llanelwedd, atyniad poblogaidd yn y Ffair Aeaf, sy’n cael ei chynnal ar Ragfyr 2 a 3.

Bydd ymwelwyr a bridwyr ac arddangoswyr posibl yn gallu gweld amrywiaeth o adar, yn cynnwys ieir bantam, gwyddau, hwyaid a thyrcwn.  Byddant yn cynnwys bridiau cyfarwydd a thraddodiadol yn ogystal â llawer o fridiau ecsotig o darddiad tramor y mae’u cyfuniadau lliw llachar yn helpu i wneud y sioe mor gyfareddol.

Mae bridio dofednod i’w dangos yn hwyl ac mae’n weithgaredd ardd gefn ymarferol.  Nid yw’n gofyn am nifer fawr o adar er ei fod yn cymryd amser a brwdfrydedd a gwybodaeth sylfaenol am eneteg.

Mae’r sioe’n cynnig cymhelliant cryf i arddangoswyr ifanc ac mae nifer o ddosbarthiadau eleni ar gyfer arddangoswyr ifanc ynghyd â chystadleuaeth Triniwr Iau.

Mae i’r sioe, sy’n digwydd ar ail ddiwrnod y Ffair Aeaf, adran adar dŵr helaeth a fydd yn arddangos llawer o amrywogaethau ac yn rhoi cyfle i weld bridiau lleol megis yr Harlequin Cymreig, a ddatblygwyd yn y 60 mlynedd ddiwethaf o’r Khaki-Campbell cyfarwydd, a’r Brecon Buff, brîd sydd wedi’i seilio ar wyddau lliw llwydfelyn traddodiadol canolbarth Cymru.

Mae yna nifer o ddosbarthiadau hefyd ar gyfer wyau, yn cynnwys un ar gyfer yr wy sydd wedi’i addurno orau.