Cynnyrch, gwaith llaw, coginio a gosod blodau yn y Ffair Aeaf

22 Hydref 2013

Dyfeisgarwch, dawn a chyffyrddiad deheuig yw rhai yn unig o’r sgiliau sydd eu hangen ar y cystadleuwyr yn nosbarthiadau gwaith llaw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, heb sôn am y gallu i greu sawrusion a melysfwydydd i dynnu dŵr o’r dannedd i’w gosod gerbron y beirniaid yn yr adran coginio yn y Ffair, sy’n rhedeg am ddau ddiwrnod yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Gyda’r Nadolig yn agosáu bydd thema dymhorol i’r cystadlaethau eto ac mae’r trefnwyr yn gorfod dangos lawn cymaint o ddychymyg â’r cystadleuwyr a barnu oddi wrth amrywiaeth y dosbarthiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer y Ffair.  Yn yr adran coginio a chynnyrch maent wedi rhestru 15 - yn cynnwys tri i blant - yn amrywio o ddysgl o beli siocled Nadolig cartref a phwdin ar gyfer Gŵyl San Steffan i Rudolph bwytadwy a boncyff Nadolig siocled.

Yn yr adran gwaith llaw gall cystadleuwyr ddewis o 14 dosbarth.   Maent yn cynnwys pum addurniad coeden Nadolig o waith llaw, hosan Nadolig o wead llaw, ac i ffotograffwyr, llun wedi’i fowntio a’i fframio sy’n darlunio gwlad hud a lledrith y gaeaf.

Eto mae dosbarthiadau arbennig i blant, y mae un ohonynt yn cynnig y cyfle i blant
8-12 mlwydd oed greu cymeriad Nadolig wedi’i wneud o ddeunyddiau ailgylchadwy.

Bydd y rheini sy’n ennill fwyaf o bwyntiau yn yr adrannau cynnyrch a gwaith llaw yn derbyn cardiau gwobrwyo a darn o Risial Brenhinol Cymreig bob un.

Sefydlwyd y Ffair Aeaf ym 1990 ac er mai’r atyniad craidd yw dangos a gwerthu da byw, mae’r Ffair wedi dod yn gyrchfan allweddol i siopwyr Nadolig hefyd.  Y llynedd roedd 26,838 o ymwelwyr, lawer ohonynt yn chwilio am anrhegion Nadolig sydd i’w cael yn y rhodfeydd o stondinau masnach ac arcedau siopa ar faes y sioe.

Y Neuadd Fwyd yn Llanelwedd yw un o’r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yn y Ffair Aeaf ac yno gall ymwelwyr brynu rhywfaint o’r bwyd a diod gorau ei ansawdd a gynhyrchir yng Nghymru.  Gyda’r Nadolig yn dod dyma ble gellir cael amrywiaeth eang o winoedd, cawsiau, siocledi, relishys, a phleserau coginiol eraill i fodloni’r chwaeth ehangaf.

Ymhlith yr atyniadau blaenllaw eraill yn y Ffair mae’r gystadleuaeth Gosod Blodau a Garddwriaeth a gynhelir yn Neuadd Clwyd Morgannwg.

Y thema Gosod Blodau eleni yw ‘Ceinder y Nadolig’ ac mae 10 cystadleuaeth ble bydd cystadleuwyr yn gallu dangos eu dychymyg a’u dawn i drefnu blodau.  Mae’r teitlau’n cynnwys ‘Croeso Nadoligaidd’, a gynrychiolir gan groglun, torch neu addurnbleth sy’n defnyddio deunyddiau planhigion ffres, sych, cadw neu artiffisial, a ‘Gweëdig yn anadl y Gwanwyn’, arddangosyn bychan sy’n rhoi lle amlwg i ddeunydd planhigion ffres.

Yn y dosbarthiadau Garddwriaeth gwahoddir cystadleuwyr i arddangos deiliant planhigyn pot, cynhwysydd cymysg o blanhigion deiliant neu blanhigion blodeuol, cactws neu blanhigyn suddlon, neu ddysgl o bum afal bwyta neu goginio.

Bydd CAFC yn cyflwyno pwysau papur gwydr fel gwobr i enillydd y bencampwriaeth yn adran Gosod Blodau’r Ffair.