5000 o Atodlenni allan ar gyfer Ffair Aeaf CAFC

30 Medi 2013

Mae atodlenni da byw ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni wedi mynd allan i 5000 o arddangoswyr posibl.  Mae’r Ffair yn digwydd ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, ar Ragfyr 2 a 3, a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw Hydref 23 2013.

Cynhaliwyd y Ffair Aeaf am y tro cyntaf yn 1990, mae iddi enw fel y sioe stoc ddethol orau yn y Deyrnas Unedig, os nad Ewrop, ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar y calendr sioeau amaethyddol.

Bydd stocmyn blaenllaw o bob cwr o’r wlad yn cystadlu am y prif wobrwyon a chyfran o’r miloedd o bunnau mewn gwobrau yn adran y gwartheg, ac eleni eto mae nifer o gymdeithasau bridiau yn rhoi gwobrwyon ariannol mawr fel anogaeth i arddangoswyr.  Mae o leiaf wyth cymdeithas yn cynnig gwobrau o £1000 am y prif bencampwr os mai tarw cofrestredig o frîd penodol y gymdeithas honno yw’r tad.

Mae nifer o gymdeithasau defaid yn cynnig anogaeth ariannol i enillydd y brif bencampwriaeth hefyd, yn cynnwys gwobr uchaf o £500 gan y Gymdeithas Defaid Charollais Prydeinig.

Eleni, am y tro cyntaf, mae dosbarth gwartheg Henffordd pedigri wedi’i gyflwyno yn  adran y bustych ac yn adran yr heffrod ac mae’r gymdeithas yn gobeithio y bydd cefnogaeth dda i’r ddau ddosbarth.

Mae’r Gystadleuaeth Selsig bythol-boblogaidd wedi’i hymestyn yn awr, oherwydd ei llwyddiant aruthrol, i gynnwys pasteiod, stêcs a byrgyrs ac mae wedi’i hailenwi’n

Gystadleuaeth Cynhyrchion Cig CAFC.  Bydd y Gystadleuaeth Dofednod wedi’u Trin, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yn cael ei chynnal yn y Ffair unwaith eto a bydd yn diweddu mewn arwerthiant.

Mae arwerthiant y da byw ar yr ail ddiwrnod yn un o uchafbwyntiau’r Ffair, a disgwylir cynnig brwd am y stoc o safon.  Mae’r gwerthu’n cychwyn am 3.00pm gyda’r pencampwr ac enillwyr y cil-wobrau’n dod i mewn i’r cylch am 3.15pm.

Donwload the Winter Fair Schedules here