Diddordeb byd-eang yn Sioe Frenhinol Cymru

29 Gorffennaf 2013

Cofrestrodd mwy na 960 o ymwelwyr o 40 o wledydd yn y Pafiliwn Rhyngwladol yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos yma, gan adlewyrchu ei phoblogrwydd fel atyniad byd-eang.

Mae diddordeb tramor yn y sioe wedi bod yn datblygu’n gyflym yn ystod y degawd diwethaf ac mae’r diddordeb cynyddol gan gyhoeddiadau tramor yn ymdrin â’r sioe wedi creu cyhoeddusrwydd gwerthfawr i amaethyddiaeth Cymru, ac i Gymru fel cenedl hefyd, yn Ewrop ac ymhellach i ffwrdd.

Roedd timau o newyddiadurwyr a dynion camera o’r Iseldiroedd, yr Almaen, Ffrainc, Gwlad Belg, De Affrica, yr Unol Daleithiau a’r Weriniaeth Tsiec, wrth eu gwaith ar faes y sioe yn gwneud adroddiadau am yr achlysur ac yn lledaenu’r gair dramor am sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf llwyddiannus Prydain.

Roedd llawer o’r diddordeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar yr arddangosfa wych o ferlod a chobiau Cymreig er bod diddordeb cyffredinol eang hefyd a theithiodd un newyddiadurwr o Seland Newydd i Lanelwedd yn benodol i drin yr ornest prawf cneifio rhwng Cymru a Seland Newydd.

Daeth y nifer mwyaf o ymwelwyr o un wlad o’r Iseldiroedd (157), ble mae diddordeb cryf ym mridiau’r Merlod a’r Cobiau Mynydd Cymreig, gydag Iwerddon (139) a’r Almaen yn dilyn (103).  Mae Seland Newydd (76) ac Awstralia (75) bob amser ymhlith y niferoedd uchel ar restr yr ymwelwyr tramor yn y Sioe Frenhinol ac eleni roedd yna ddirprwyaeth o China ar daith ymchwiliol i ddod i wybod mwy am ymchwil a datblygiad amaethyddol ac i ganfod cyfleoedd i gydweithio.

Nid aeth pob ymwelydd tramor â’r sioe i’r Pafiliwn Rhyngwladol, fodd bynnag, felly nid yw pob un wedi’i gofnodi.  Mae llawer ar faes y sioe nid yn unig i weld hufen da byw Prydain ond hefyd i drafod busnes gyda chynhyrchwyr da byw unigol a chwmnïau masnachol sy’n arddangos ar faes y sioe.

“Yn anffodus nid oes gennym gofnod o bawb sy’n dod o dramor,” meddai un o’r tîm sy’n staffio’r Pafiliwn Rhyngwladol.  “Rydym yn gobeithio dyfeisio cynllun i sicrhau y byddwn yn gallu cael yr wybodaeth yma yn y dyfodol, yn arbennig gan fod cytundebau busnes rhyngwladol yn y sioe yn dod yn fwy a mwy arwyddocaol.  Bydd hefyd yn rhoi ffigur mwy cywir inni o wir niferoedd yr ymwelwyr o dramor sy’n dod i’r sioe.”