Cychwynnodd Sioe Frenhinol Cymru yn dda ddoe

23 Gorffennaf 2013

Cychwynnodd Sioe Frenhinol Cymru yn dda ddoe wrth i’r tyrfaoedd lifo i faes y sioe yn Llanelwedd a chyrhaeddodd nifer y mynychwyr 51,976 erbyn canol y prynhawn.

Enghreifftiau o dda byw gorau Prydain oedd uchafbwyntiau’r Sioe ond mae llawer o ddiddordebau eraill i ddiddanu’r ymwelwyr a rhaglen lawn o weithgareddau sy’n dechrau heddiw (dydd Mawrth) am 8.00 y bore ac yn para tan 7.50 yr hwyr.  

Mae’r Merlod a’r Cobiau Cymreig ymhlith yr atyniadau mawr yn Sioe Frenhinol Cymru ac maent yn boblogaidd gydag ymwelwyr o dramor sy’n dod i’r Sioe yn arbennig i’w gweld ac i wylio eu symud nofiol hyfryd wrth iddynt gystadlu am y gwobrau.

Heddiw y nhw fydd yn cychwyn rhaglen y Prif Gylch gyda beirniadu’r dosbarthiadau hŷn i’r Merlod Mynydd Cymreig a’r dosbarthiadau iau i'r Cobiau Cymreig.

Yng Nghylch y Gwartheg bydd y beirniadu’n cynnwys anifeiliaid masnachol a’r bridiau Holstein, Ayrshire, Jersey a Shorthorn Godro ynghyd â’r Swisaidd Brown, brîd alpaidd Ewropeaidd sy’n ymddangos am y tro cyntaf yn Llanelwedd.

Aeth llyfr newydd sydd, mewn gair a llun, yn dilyn hynt y 50 mlynedd ers i’r Sioe Frenhinol ymgartrefu’n barhaol yn Llanelwedd yn 1963 ar werth yn y Sioe ddoe ac roedd mynd mawr arno.  Bydd copïau ar gael gydol 4 diwrnod y Sioe.

Er gwaethaf y tywydd poeth gyda’r tymheredd yn codi i 29 gradd nid oedd dim problemau i’r anifeiliaid ar faes y sioe, meddai Cyfarwyddwr y Sioe Harry Fetherstonhaugh.

“Rydym wedi buddsoddi mewn awyriad (£15,000) ac mae gennym chwe milfeddyg wrth law ac rwyf ag eisiau eich sicrhau y cymerir lles anifeiliaid yn gwbl o ddifrif a bod y sefyllfa’n cael ei harolygu’n gyson” meddai.