Royal Welsh Show opens today

22 Gorffennaf 2013

Mae Sioe Frenhinol Cymru – yr 50fed i’w chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ers iddi ymgartrefu yno’n barhaol yn 1963 – yn agor heddiw.  Mae’r rhagolygon o dywydd braf a thua 7000 o gynigion da byw yn dynodi sioe bedwar diwrnod wych arall i ymwelwyr o Gymru, gweddill y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae bron 1300 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u trefnu, yn cynnwys y rheini ar gyfer 43 o fridiau o ddefaid, yr arddangosfa fwyaf o’i math yn y byd, a 300 ar gyfer gwartheg yn cynnwys, am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru, ddosbarthiadau ar gyfer y brîd llaeth Swisaidd Brown, sy’n hanu o ardaloedd Alpaidd Ewrop.

Ymhlith yr atyniadau pwysig yn y prif gylch mae’r ceffylau Lusitano o Ysgol Gelf Farchogol Portiwgal a’r Kangaroo Kid, un o reidwyr styntiau beic modur mwyaf cynhyrchiol y byd.

Ddydd Mercher bydd y sioe’n croesawu Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw.  Dyma fydd ymweliad cyntaf y Dduges â’r sioe a’r seithfed tro i’r Tywysog fod yn bresennol.

Bydd llyfr arbennig o ffotograffau’n cael ail gip ar rai o uchafbwyntiau’r 50 mlynedd ddiwethaf yn Llanelwedd ar werth yn y sioe.

Rhywbeth newydd i ymwelwyr yw cyflwyniad App Sioe Frenhinol Cymru a fydd yn caniatáu iddynt weld y rhaglen, dewis eu hoff ddigwyddiadau, rhyngweithio gyda map o faes y sioe a chael gwybodaeth am ganlyniadau, traffig, y tywydd a llawer mwy.