Ffermwr o Geredigion yn ennill gwobr tir glas

16 Gorffennaf 2013

“Mae’r fferm deuluol yn rhedeg system tir glas ddatblygedig ond hyblyg mewn ardal ymylol gyda llaeth rhagorol o borthiant wedi’i sicrhau trwy sylw i fanylion o ran y pori ac o ran rheoli’r silwair,” meddai’r beirniad arweiniol, Dr Heather McCalman o Ganolfan Datblygu Tir Glas IBERS.

HSBC yw noddwyr y gystadleuaeth a dywedodd Euryn Jones, beirniad HSBC, fod y ffordd yr oedd y teulu’n addasu eu system cynhyrchu llaeth yn effeithiol i wneud y defnydd gorau posibl o laswellt ar fferm gyda nodweddion ffisegol anodd wedi gwneud argraff arno.  Roedd y safon yn uchel ymhlith y cwbl o’r pum cynnig, pob un gyda’i gryfderau eu hun, pa un ai’n llaeth, bîff neu ddefaid, i gyd yn gweithio’n dda i ganolbwyntio ar reolaeth tir glas dda i gefnogi eu busnesau da byw.

Bydd Andrew, sy’n aelod o Gymdeithas Tir Glas Canol Ceredigion, yn derbyn Tlws Parhaol y Ffederasiwn yng nghyflwyniad y gwobrau ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 22) a bydd yn cael ei noddi hefyd i fynychu cyfarfod haf Cymdeithas Tir Glas Prydain.

Y lleill yn y rownd derfynol, a fydd hefyd yn derbyn tlysau, oedd Mr & Mrs E C & A Evans o Gaergybi, Ynys Môn, aelodau o Gymdeithas Tir Glas Môn, Mri J H & E L Jones, o Gei’r Trallwng, Y Trallwng (Cymdeithas Tir Glas Powys), K Morgan, o Bontsenni, Aberhonddu (Cymdeithas Tir Glas Aberhonddu), ac S Richards o Hwlffordd, Sir Benfro (Cymdeithas Tir Glas Cleddau).