Ymwelwch â’r ardal Gofal Cefn Gwlad yn Sioe Frenhinol Cymru

12 Gorffennaf 2013

Mae ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru, yn arbennig ffermwyr a allai fod yn chwilio am wybodaeth neu gyngor ar faterion amgylcheddol, yn cael eu hannog gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i fynd i’r ardal Cefn Gwlad ar faes y sioe yn ystod y digwyddiad pedwar diwrnod yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, (Gorffennaf 22-25).

Yn un o adrannau mwyaf diddorol a phwysig y sioe, fe’i crëwyd yn 1990 fel estyniad i’r ardal Gweithgareddau Gwledig mewn ymateb i ymwybyddiaeth gynyddol y cyhoedd o gadwraeth natur a bywyd gwyllt.

Bydd mwy nag 20 o sefydliadau a busnesau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o ddiddordebau wedi’u lleoli yn yr ardal a bydd ymwelwyr sydd ag eisiau dysgu mwy am ynni adnewyddadwy, ffermio organig, sut i blygu gwrych neu godi wal gerrig sych, yn gallu cael yr holl wybodaeth am y rhain a llawer o bynciau eraill yma.  Bydd ffermwyr yn dod o hyd i stondin Llywodraeth Cymru wedi’i lleoli’n gyfleus ar safle cyfagos hefyd.

Ymhlith y sefydliadau sy’n arddangos yn yr ardal mae Dŵr Cymru, ac ar eu stondin hwy bydd ymwelwyr yn gallu cael dweud eu dweud ynghylch sut y mae Dŵr Cymru yn bwriadu buddsoddi £2biliwn rhwng 2015 a 2021.  

Bydd arddangosyn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn arddangos cylchdro cnydau a thechnegau gwella pridd ac yn rhoi lle amlwg i’w brosiect ‘Tyfu’r Dyfodol’, menter newydd gyffrous i gynllunio a darparu cyfleoedd hyfforddi amaethyddol o ansawdd da ar gyfer y gymuned.  Trwy gyfres o ganolfannau partner bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar draws Cymru ac yn yr Ardd Fotaneg ei hun.

Bydd Energy Now yn cynnal arddangosfa o brosiectau ynni adnewyddadwy ar fferm gydag amrywiaeth eang o gyflenwyr a chyngor a bydd yn rhoi gweithdai a chyflwyniadau trwy gydol bob diwrnod.

Mae’r Ganolfan Bwyd a Ffermio Organig – a sefydlwyd gan Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth, yn dod â sefydliadau a chwmnïau sy’n cynnig gwasanaethau cyngor a gwybodaeth i ffermwyr sydd â diddordeb mewn cynhyrchu organig a defnyddwyr sydd ag eisiau mwy o wybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru at ei gilydd.

Meddai Chris Horne, cadeirydd a chyfarwyddwr anrhydeddus cynorthwyol yr ardal Gofal Cefn Gwlad: “Mae hon yn rhan gyffrous ac arloesol o’r sioe ac rydym yn arbennig o falch o bresenoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru ac o roi lle amlwg i ddwy arddangosfa gan Energy Now a Tŷ-Mawr Lime sy’n arddangos y technegau diweddaraf yn ogystal â sgiliau traddodiadol.  Edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr, yn arbennig ffermwyr a’u teuluoedd, a fydd yn dod o hyd i lawer o stondinau sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim.  Bydd gweithgareddau ar gyfer y plant hefyd.”