Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru

4 Gorffennaf 2013

 

Mae Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw wedi derbyn gwahoddiad i ymweld â Sioe Frenhinol Cymru eleni a byddant yn Llanelwedd ar gyfer trydydd diwrnod y Sioe, dydd Mercher Gorffennaf 24.

“Mae’n hyfrydwch gan y gymdeithas gyhoeddi’r ymweliad brenhinol ac mae’n fraint gennym fod Tywysog Cymru a Duges Cernyw i ymuno â ni ill dau eleni,” meddai prif weithredwr newydd CAFC, Steve Hughson.

“Mae’r Tywysog yn gefnogwr mawr i amaethyddiaeth ac wedi arwain llawer o brosiectau, megis Menter Mynyddoedd Cambria, sy’n dangos llawer iawn o ddealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio ar gymunedau gwledig.

“Rydym yn rhoi rhaglen orlawn at ei gilydd ac yn gobeithio y bydd llawer o bobl yn y sioe yn cael cyfle i weld y cwpl brenhinol.”

Roedd Tywysog Cymru, a fu’n gefnogwr pybyr i’r gefnogaeth ac sy’n adnabod llawer o’r ffermwyr sy’n arddangos yn Llanelwedd, yn llywydd CAFC yn 2004, blwyddyn ganmlwyddiant y gymdeithas.

Er mai dyma fydd ymweliad cyntaf Duges Cernyw, hwn fydd y seithfed tro i’r Tywysog ymweld â Sioe Frenhinol Cymru.  Roedd y cyntaf yn 1969 ac roedd yn bresennol eto yn 1988, 1995 ac 1999.  Dychwelodd yn y flwyddyn ganlynol ac agorodd sioe 2000 yn swyddogol, ac yn 2001 roedd yn Llanelwedd eto i agor y Ffair Aeaf.

Mae’r cysylltiadau brenhinol â’r sioe yn mynd yn ôl i 1907 pryd, dair blynedd ar ôl sefydlu’r gymdeithas, y daeth Tywysog Cymru fel yr oedd yr adeg honno, yn noddwr.

Mae’r teulu Brenhinol wedi cefnogi’r sioe yn rheolaidd gydol hanes y gymdeithas.  Yn 1966, dair blynedd wedi i’r sioe ymsefydlu ar y safle parhaol, y Dywysoges Margaret oedd yr ymwelydd brenhinol cyntaf â’r maes sioe newydd.