Myfyriwr o Sir Gaerfyrddin yn ennill gwobr CAFC

4 Gorffennaf 2013

Myfyriwr o Sir Gaerfyrddin yw enillydd Gwobr Myfyriwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru - Harper Cymry eleni.  Cyflwynwyd y wobr yn 1999 i annog myfyrwyr o Gymru ym Mhrifysgol Harper Adams i gyfrannu’n llawn at ddatblygu eu potensial academaidd â’u potensial personol.

Alun Rees o Heol Aberhonddu, Llanymddyfri, yw’r 14eg i ennill y wobr, sy’n cael ei hyrwyddo ar y cyd gan y Gymdeithas a Harper Adams, y sefydliad mwyaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r wobr yn cydnabod y myfyriwr gyda’r cofnod academaidd gorau wedi’i gyfuno â chyfraniad cadarnhaol at amgylchedd dysgu myfyrwyr ehangach y coleg trwy’i glybiau a’i gymdeithasau a gweithgareddau allanol eraill.

Yn ogystal mae’r wobr yn cwmpasu’r rhan a chwaraeir gan y myfyriwr yng ngweithgareddau Harper Cymry, y clwb yn y coleg ar gyfer myfyrwyr o Gymru.  Wrth gyfweld yr ymgeiswyr am y wobr, mae’r beirniaid yn chwilio hefyd am y myfyriwr sydd â’r cynlluniau mwyaf clir a gofalus o ran eu gyrfa.