Enillwyr cystadlaethau silwair Cymru Gyfan CAFC

4 Gorffennaf 2013

Er gwaethaf un o’r tymhorau gwaethaf a gofnodwyd llwyddodd rhai o’r tyfwyr silwair glaswellt gorau yng Nghymru i sicrhau canlyniadau o’r safon uchaf yng nghystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr Cymru Gyfan, sy’n cael eu rhedeg gan CAFC a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru.

Mae silwair yn allweddol i gynhyrchu cig a llaeth ar lawer o ffermydd Cymru, ac mae’r gystadleuaeth hon yn un o’r rhai mwyaf brwd yn y diwydiant.

’Doedd cystadleuaeth eleni ddim yn eithriad ac roedd y dadansoddiad yn rhagorol yn yr adran cladd ac yn adran y byrnau er i’r haf fod yn un digalon i’r cystadleuwyr.

Enillydd y gystadleuaeth silwair cladd oedd Philip Benbow o P.R. & C.M. Benbow o New House Farm, Ffordun, Y Trallwng, aelodau o Gymdeithas Tir Glas Powys.  Eu dadansoddiad, a gyflawnwyd gyda chnwd o borfeydd parhaol, oedd DM 32.5%, Gwerth D 70, ME 11.3, CP 17.2 a pH 4.4.

Mae’r Benbows yn pesgi dros 200 o wartheg bîff bob blwyddyn ar eu fferm âr a thir glas 260 erw.  Maen nhw’n gaeafu defaid hefyd, ac yn ystyried y defaid yn arfau rheoli tir glas hanfodol i greu’r glaswellt gwanwyn sydd ei angen.

Mae’r toriad cyntaf yn 140 erw, yr ail yn 70 erw a’r trydydd yn 34 erw.  Cymerwyd y toriad cyntaf ar Fai 18 a chred Mr Benbow yw: “Mae’n well cael ychydig yn yr haul na llawer yn y glaw,” a oedd yn her wirioneddol yn 2012.

Roedd y Benbows yn un o bedwar o ffermwyr i gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth silwair cladd, ym mha un y daeth Andrew Owen o Ddihewyd, Llanbed, Ceredigion, aelod o Gymdeithas Tir Glas Canol Ceredigion, yn ail.

Roedd cystadleuaeth Byrnau Mawr Cymru Gyfan yn un a ymladdwyd yn glòs gyda fawr ddim rhwng y tri uchaf a methodd y beirniaid â gwahanu’r ail safle.

Roedd ansawdd y silwair yn rhagorol ar draws pob un yn y rownd derfynol a’r enillydd oedd Chris Clayton, o Great Brimmon Farm, Brimmon Lane, Y Drenewydd, Powys, aelod o Gymdeithas Tir Glas Hafren Uchaf.   

Dadansoddiad y silwair oedd DM 61%, Gwerth-D 71, ME 11.3, CP 17.2%, pH 6.3.  Mae’r fferm 370 erw yn cynnal 80 o wartheg bîff a gwerthir y lloi yn 12 mis oed.  Mae 750 o famogiaid ac mae’r ŵyn yn mynd naill i Waitrose neu cânt eu gwerthu ym marchnad Y Trallwng.

Yn gyfartal ail oedd Euros Evans o Beniel, Caerfyrddin, (Cymdeithas Tir Glas Caerfyrddin), a’r Mri John a Paul Jones o Lanbabo, Amlwch, Ynys Môn, (Cymdeithas Tir Glas Môn).

Noddir y cystadlaethau gan Wynnstay (Cladd) a BPI Agriculture Silotite (Byrnau Mawr).  Bydd yr enillwyr yn derbyn eu gwobrau ar ddiwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru (Gorffennaf 22).