Sioe Frenhinol Cymru – 50 mlynedd mewn lluniau

30 Mehefin 2013

Mae llyfr sy’n dathlu hanner canmlwyddiant ers i Sioe Frenhinol Cymru ymgartrefu’n barhaol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ym 1963, wedi’i gynhyrchu gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Mae’r llyfr 158 tudalen yn olrhain mewn gair a llun ddatblygiad y sioe a thrawsnewidiad maes 176 erw’r sioe yn un o’r rhai gorau yn Ewrop, sy’n creu tua £40m y flwyddyn i economi Canolbarth Cymru.

Wedi’i argraffu mewn lliw llawn a gyda mwy na 170 o ffotograffau, bydd y llyfr yn cael ei lansio ac ar werth yn y sioe pedwar diwrnod (Gorffennaf 22-25) a’r arwyddion cynnar yw y bydd galw poblogaidd am gopïau.

Mae’r cynnwys wedi’i rannu’n bum degawd yr hanner canrif ddiwethaf ers i Sioe Frenhinol Cymru leoli yn Llanelwedd, wedi iddi symud cyn hynny i 37 o wahanol safleoedd ledled Cymru.

Mae rhai ffotograffau’n dangos y caeau agored, y llwybrau mwdlyd, y cytiau parod a’r pebyll cynfas a oedd yn bodoli yn nechrau’r 1960au ac mae eraill yn darlunio maes sioe tra datblygedig heddiw, ased sy’n cynrychioli buddsoddiad o £14m gan CAFC, y mae llawer o bobl Cymru wedi cyfrannu ato trwy gronfa sir nawdd unigryw y gymdeithas.

Mae ffotograffau hefyd o rai o aelodau arloesol y gymdeithas a wnaeth y penderfyniad, dewr ar y pryd, i newid y sioe o’i hymdeithio peripatetig ar hyd a lled Cymru i fodolaeth barhaol yn Llanelwedd.  Trwy’r ffotograffau, bydd llawer o ddarllenwyr yn cael eu hatgoffa hefyd o’r hwyl a’r pleser a ddaw’r sioe i filoedd o’i mynychwyr.  Peidiwch â synnu o weld eich hun yn ymddangos ar rai o’r tudalennau!

Bydd y llyfr ar werth mewn sawl man ar faes y sioe (pris £9.99), yn cynnwys siop y gymdeithas yng nghefn yr Eisteddle.

Peidiwch â cholli’r cyfle i brynu copi.