Prif wobr Sioe Frenhinol Cymru yn mynd i gigydd o Gonwy

30 Mehefin 2013

Mae un o’r busnesau bwtsieraeth mwyaf adnabyddus yng Nghymru, Edwards o Gonwy, wedi ennill Tlws Coffa Syr Bryner Jones 2013, gwobr fwyaf clodfawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Er 1957 mae’r wobr wedi’i rhoi bob blwyddyn i rywun o wahanol gangen o’r diwydiant ffermio sydd wedi cyrraedd y lefel uchaf o lwyddiant yn y sector dewisedig ac eleni mae wedi mynd i’r cigydd sydd wedi sefydlu busnes llwyddiannus trwy werthu a hyrwyddo cynhyrchion da byw a gynhyrchir yn lleol.

Mae Ieuan Edwards nid yn unig yn cael ei gig yn lleol ond mae’n ei arddangos yn hyfryd hefyd, ynghyd â llu o gynhyrchion eraill, mewn siop groesawgar iawn sy’n gwerthu i rhwng 4000 a 5000 o gwsmeriaid bob wythnos, ac mae hyn yn ei wneud yn wir enillydd gwobr eleni, medd y beirniaid.

Roedd yn un o 12 a enwebwyd ar gyfer y wobr o bob cwr o Gymru, yr oedd pob un ohonynt, meddai’r beirniad yn eu hadroddiad, yn rhagorol ac yn glod i’w crefft.

“Roedd hi’n galonogol gweld bod y cigydd teuluol yn dal i ffynnu ac yn dal i ddarparu cig Cymreig o ansawdd sydd â’i darddiad yn hysbys.  Mae defnyddio eu sgiliau cyflwyniadol, a chyflwyno darnau a chynhyrchion newydd am brisiau cystadleuol, yn golygu bod y cigyddion hyn yn gallu bodloni gofynion a disgwyliadau cwsmeriaid chwaethus heddiw,” meddent.

Heb eithriad, roedd pob un o’r busnesau a enwebwyd yn prynu eu cig a chynhyrchion eraill yng Nghymru a llawer yn gwneud hynny o fewn 10-15 milltir i’w siopau.  Roedd pob un wedi arallgyfeirio o’r busnes bwtsiera traddodiadol mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, o gyflenwadau arlwyo gwestai i gynhyrchu pasteiod ar raddfa fawr.

Roedd Syr Bryner Jones yn un o hoelion wyth CAFC ac fe arweiniodd ei chyfeiriad am 50 mlynedd.  Roedd yn Gomisiynydd Amaethyddol Cymru ac yn ddiweddarach daeth yn Ysgrifennydd Cymreig y Weinyddiaeth Amaeth.  Roedd yn Llywydd Sioe Frenhinol Cymru yn 1954, blwyddyn jiwbilî aur y gymdeithas.