£2000 Royal Welsh Award for Clwyd stockman

30 Mehefin 2013

Gwobr £2000 Sioe Frenhinol Cymru i stocmon o Glwyd
Mae Gwobr £2000 Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a roddwyd eleni i rywun y nodwyd bod ei sgiliau fel stocmon yn eithriadol, wedi’i hennill gan Martin Sivill o Glanrafon, Awen, Llanelwy, Clwyd.

Roedd naw wedi’u henwebu ar gyfer y wobr o bob cwr o Gymru a chawsant eu hasesu ar amryw o elfennau allweddol yr oedd eu hangen i reoli gwartheg mewn buches gyfoes.  Roedd y rhain yn cynnwys bridio a bwydo gwartheg, dewis stoc, paratoi anifeiliaid ar gyfer marchnadoedd a sioeau, dewis porthiant, a chyflawni sgiliau ymarferol eraill megis y rheini sy’n ofynnol ar gyfer trin traed, digornio, dosio, brechu a chofnodi.

Enwebwyd yr ymgeiswyr ar gyfer gwobr 2013 gan Bwyllgorau Ymgynghorol Sirol y Sioe Frenhinol a dywedodd y beirniaid fod eu dewis fel yr enillydd yn unfrydol.  

“Dangosodd Martin lefel eithriadol o fedr wrth baratoi stoc ar gyfer y farchnad ac arwerthiannau a sioeau a dealltwriaeth o ddylanwad maeth da ac effaith gadarnhaol geneteg dda ar stoc magu.  Dangosodd graffter busnes hefyd wrth ddefnyddio medr neilltuol i greu incwm ar gyfer ei fusnes datblygol,” meddent.

Ychwanegodd y beirniaid fod safon yr enwebedigion o’r ansawdd uchaf a dangosodd bob un ohonynt wefr gadarnhaol ynglŷn â dyfodol ffermio yng Nghymru.

Mae’r wobr o £2000, ynghyd â thystysgrif a darn o Risial Brenhinol Cymru, yn wobr unwaith mewn oes a roddir er cof am Dr Emrys Evans, a oedd yn enillydd medal aur Sioe Frenhinol Cymru ac yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr CAFC, a fu farw noswyl sioe’r canmlwyddiant yn 2004.

Noddwyd y wobr eleni gan Wales & West Utilities Ltd.