Cronfa sir nawdd CAFC yn werthfawr iawn

11 Mehefin 2013

Canmolwyd cefnogwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru trwy hyd a lled Cymru am eu haelioni gan gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr y gymdeithas, Mr John T Davies, yng nghyfarfod blynyddol y gymdeithas yn Sir Fôn.

Roedd cronfa sir nawdd unigryw y gymdeithas yn gynhyrchydd incwm gwerthfawr iawn a oedd yn darparu cyfraniadau ariannol bob blwyddyn tuag at ddatblygu prosiectau ar faes y sioe, ac fel yma’n gwella ei enw fel un o’r mannau cyfarfod gorau o’i fath yn Ewrop, meddai.

Nid oedd Brycheiniog, y sir nawdd yn 2012, yn unrhyw eithriad, gan godi’r swm rhyfeddol o £245,000, y cafodd rhan ohono ei wario ar uwchraddio hen Bafiliwn Llywodraeth Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd, sy’n awr wedi’i ailenwi’n Bafiliwn Technoleg Werdd, canolfan newydd ar gyfer technoleg amgylcheddol ac adnoddau cynaliadwy.

Sir nawdd eleni yn Sioe Frenhinol Cymru yw Sir Fôn a chynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar faes sioe Cymdeithas Amaethyddol Môn yng Ngwalchmai, ger Caergybi.