Y niferoedd sy’n cystadlu yn Sioe Frenhinol Cymru

30 Mai 2013

Mae mwy na 7000 o geisiadau i gystadlu wedi’u derbyn ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni gyda 3287 o geffylau a merlod, 3029 o ddefaid a 886 o wartheg, yn cynnwys 709 o anifeiliaid bîff ac 177 o anifeiliaid godro.

Mae’r niferoedd yn yr adran laeth, yn cael eu harwain gan 81 o wartheg Holstein, wedi cael hwb eleni gan yr 17 o wartheg Brown Swiss sydd i gystadlu ac sy’n ymddangos yn Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf.

Yn cael eu magu yn ardaloedd Alpaidd uchel Ewrop, dywedir bod y Brown Swiss yn cynrychioli un o’r poblogaethau gwartheg mwyaf yn y byd.  Wedi’u hallforio gyntaf i America yn yr 1800au cynnar maent wedi bod yn y wlad hon am tua 40 mlynedd a sefydlwyd cymdeithas y brîd yma yn 1973.

Mae pymtheg o fridiau bîff pedigri wedi’u catalogio ar gyfer y sioe, yn eu plith niferoedd cryf o’r British Limousin, gyda 137, a British Blue, 87.  Y gwartheg Henffordd wynebwyn sydd â mwyaf ohonynt o’r bridiau bîff Prydeinig traddodiadol gyda 50 yn cystadlu a bydd ysgarmes am y prif wobrau ymhlith cystadleuwyr yn y dosbarthiadau bîff masnachol ble mae 129 o anifeiliaid wedi’u cynnig.

Mae defaid yn atyniad mawr yn Sioe Frenhinol Cymru ac eleni bydd 45 o fridiau wedi’u cynrychioli yn yr hyn sy’n enwog fel yr arddangosfa fwyaf o’i math yn y byd.  British Texels sy’n arwain y niferoedd o bell gyda 314 o gynigion gyda’r Charollais (195) a’r Beltex (165) yn dilyn.  Bydd bridiau Cymreig yno’n llu hefyd, yn cynnwys 140 o ddefaid Mynydd Cymreig Torddu ac 83 o ddefaid Mynydd Cymreig Torwen.  

Mae 137 o gynigion defaid Llŷn wedi’u derbyn a bydd cynrychiolaeth dda o ddefaid Mynydd Cymreig Balwen hefyd gyda 133 o gynigion.

Mae ymwelwyr o bob cwr o’r byd yn cael eu denu i Lanelwedd i weld yr arddangosfa wych o ferlod a chobiau Cymreig ac ni fydd niferoedd eleni yn eithriad.  Y bridiau Cymreig sydd amlycaf yn adran y ceffylau eto gyda 530 o Ferlod Mynydd Cymreig (Adran A), 475 o Gobiau Cymreig (Adran D), 303 o Ferlod Cymreig o Deip Cob (Adran C) a 256 o Ferlod Cymreig (Adran B).

Ymhlith y 26 o fridiau a fydd yn sefyll yn rhes o flaen y beirniaid yn y sioe fydd ceffylau rasio wedi’u hailhyfforddi, a gyflwynwyd yn y sioe yn 2011.  Eleni mae dosbarth ychwanegol ar gyfer ceffylau rasio wedi’i gynnwys yn y catalog ac mae 31 o gynigion wedi’u derbyn.

Adlewyrchir poblogrwydd ceffylau lliw gan nifer uwch nag erioed, 184, tra bo cyfanswm y Merlod Shetland sy’n cystadlu yn 116.

Mae cyfanswm y moch sy’n cystadlu yn y sioe yn 106, gyda’r brîd Cymreig uchaf gyda 27.  Mae adran ar wahân wedi’i chyflwyno eleni ar gyfer moch Tamworth ac mae 16 o gynigion wedi’u derbyn.

Mae saith deg tri o gynigion wedi’u rhestru yn adran y geifr – 47 Godro a 26 Angora.

Mae Sioe Frenhinol Cymru, sy’n para pedwar diwrnod, yn cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Orffennaf 22-25.