Arddangosfa newydd o arloesi mewn amaethyddiaeth Sioe Frenhinol Cymru

29 Mai 2013

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn lansio arddangosfa o arloesi mewn amaethyddiaeth am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru 2013 (Gorffennaf 22-25).  Mae’r arddangosfa, sy’n cael ei datblygu mewn partneriaeth â Rhaglen Cyswllt Ffermio Llywodraeth Cymru, yn anelu at hyrwyddo ac annog arloesi yn amaethyddiaeth y DU a hwyluso derbyniad technolegau newydd drwy drosglwyddo’r ymchwil ddiweddaraf i lefel gwerin gwlad.

Meddai cadeirydd bwrdd CAFC a’r ffermwr John T Davies: “Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth ac economi wledig fywiog yng Nghymru am dros ganrif ers ei ffurfio yn 1904, ac rydym yn falch iawn o lansio’r fenter newydd hon ar adeg pan na fu’r angen am ymchwil newydd, technoleg ac arloesi mewn amaethyddiaeth ac i ledaenu’r wybodaeth yma i’r diwydiant erioed yn fwy.  Bydd system cynhyrchu bwyd y byd yn wynebu heriau sylweddol yn hanner cyntaf yr unfed ganrif ar hugain a bydd angen i ffermwyr yng Nghymru edrych ar gyfleoedd i gynhyrchu mwy tra bônt yn lleihau’r effaith negyddol ar yr amgylchedd.  Rhaid cwrdd â’r heriau newydd hyn drwy ddatblygu technolegau newydd a’u defnyddio mewn amaethyddiaeth.”

Bydd yr arddangosfa’n cael ei chynnal yn y Pafiliwn Gwyrdd a bydd yn cynnwys yr arddangosfa yn ogystal â rhaglen siaradwyr.  Mae’r gymdeithas yn cynnig y cyfle i gymryd rhan i unigolion, cwmnïau a sefydliadau sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud ag ymchwil, datblygu cynhyrchion neu sydd â syniad arloesol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyflenwi â lle i arddangos o fewn yr arddangosfa, a fydd yn cael ei brandio a’i marchnata fel yr Arddangosfa Yfory-Heddiw.  Bydd cyfle hefyd i ddarparu siaradwyr ar gyfer cyflwyniadau byr o 20 munud o fewn y Rhaglen Siaradwyr.

Bydd y lle ar gael ar gyfer pedwar diwrnod llawn y sioe am dâl gostyngedig.  Gwahoddir rhai sydd â diddordeb i gyflwyno ffurflenni cais wedi’u cwblhau erbyn dydd Gwener, Mehefin 7 2013.  Mae ffurflenni cais ar gael ar wefan Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru www.rwas.co.uk a hefyd ar wefan Cyswllt Ffermio www.farmingconnect.menterabusnes.co.uk/farmingconnect

Bydd pob cais yn cael ei ystyried gan Weithgor Arddangosfa Yfory-Heddiw ac fe all ceisiadau sy’n cael eu rhoi ar restr fer gael eu gwahodd am gyfweliad ar ddydd Gwener, Mehefin 14 2013.