Cychwyniad Da i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

28 Mai 2013

Cychwyniad da i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
gyda thîm arddangos Motocrós Bolddog Lings y penwythnos
diwethaf yn Llanelwedd.

Dechreuodd digwyddiad mawr cyntaf y flwyddyn, yr Ŵyl Wanwyn, yn llwyddiannus unwaith eto gan gadarnhau ei henw fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Roedd yr Ŵyl yn gychwyn llwyddiannus hefyd i’r dyn newydd sydd wrth y llyw yn Llanelwedd, Steve Hughson, a benodwyd yn brif weithredwr y gymdeithas yn ddiweddar.

“Roedd yn ganlyniad boddhaol i’r tîm egnïol a gweithgar yn Llanelwedd a groesawodd yr ymwelwyr yn yr heulwen,” meddai.

Mae cyfrinach llwyddiant yr Ŵyl yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer da byw, lawer ohonynt ar gyfer bridiau prin, ac er wedi’i hanelu’n bennaf at dyddynwyr a garddwyr, mae wedi dod yn ddigwyddiad ag iddo apêl gyffredinol eang i bobl o bob oed.  Ers ei gynnal gyntaf gan CAFC 13 mlynedd yn ôl, mae byw’n gynaliadwy wedi dod yn ganolbwynt diddordeb y cyhoedd hefyd gyda dros 30 o weithdai a sgyrsiau dyddiol.

Defnyddiodd yr Ŵyl brif gylch y Sioe am y tro cyntaf i gynnal dosbarthiadau Ceffylau Hela sy’n Gweithio a neidio ceffylau, sydd newydd eu cyflwyno, ac a gafodd groeso a chefnogaeth dda.  Roedd mwy nag erioed o gynigion yn yr adran hen beiriannau ble’r oedd y Clwb Carafanau Hanesyddol yn ymddangos am y tro cyntaf.  Cafodd nifer dymunol o gynigion eu cynnal yn yr adran dda byw, y Brif Sioe Gŵn Agored, Sioe Wanwyn Clwb Dofednod Cymru ac mae’r adran bedoli a drefnwyd ar y cyd gan Gymdeithas Ffariers a Gofaint Cymru yn mynd o nerth i nerth.  Roedd y Neuadd Flodau, Arddangosfa Byw’n Gynaliadwy Gorwelion Gwyrdd a Marchnadoedd y Ffermwyr yng Nghymru yn llifo â syniadau a chynnyrch.

Fe wnaeth yr Ŵyl Dawnsio Gwerin, cystadleuaeth Sgrialu-Yrru, tîm arddangos Motocrós Bolddog Lings ac eraill ddarparu digon o weithgaredd difyr, lliw a drama.

Gellir cael canlyniadau’r cystadlaethau oddi ar wefan y gymdeithas ar ei newydd wedd www.rwas.co.uk