Anrhydeddu arloeswr ffermio

13 Mai 2013

Mae ffermwr o Ogledd Cymru, Alwyn Jones, Camaes, Llangernyw, Abergele, wedi’i wneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei lefel uchel o allu wrth gadw stoc ar fferm ucheldir yng Nghymru.

Mae Camaes yn fferm 76 hectar sydd wedi’i lleoli 700 troedfedd uwchlaw lefel y môr ac sy’n cynnal diadell o 400 o famogiaid croesfrid i gynhyrchu ŵyn tew, a 150 o wartheg stôr a brynir bob blwyddyn yn 12-18 mis oed i’w pesgi i’w gwerthu – dwysedd stocio sy’n golygu bod rhaid i’r borfa fod o ansawdd uchel ac yn cael ei rheoli’n dda.

Yn 1994 roedd Camaes yn enillydd Gymru gyfan cystadleuaeth tir glas glodfawr Cymdeithas Tir Glas Prydain ac, yn 2004, enillodd gystadleuaeth Byrnau Mawr y gymdeithas.

Yn arloeswr ac yn hyrwyddwr arferion newydd mewn dulliau ffermio, gwelodd Mr Jones ei fferm yn cael ei dewis yn uned arddangos Cyswllt Ffermio/HCC yn 2006-2007 ac ers hynny mae wedi cyflwyno lloriau slatiog ar gyfer stoc a gedwir dan do a matiau rwber i wneud y slatiau’n fwy cysurus i’r anifeiliaid, gan felly leihau’r straen arnynt.

Mae Mr Jones yn un sy’n eiriol pwysigrwydd cyfrannu at fywyd y gymdeithas.  Mae’i ymrwymiad personol yn cynnwys 10 mlynedd fel Cynghorydd Cymuned ac arweinyddiaeth nifer o fudiadau lleol.  Mae’n aelod o Gôr Meibion Bro Aled, a bu’n gadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd Cymdeithas Sioe Llangernyw ac mae’n drysorydd ac yn organydd ei gapel.  Mae hefyd yn croesawu disgyblion uwchradd lleol i’r fferm bob blwyddyn yn ystod eu hwythnosau profiad gwaith.