Tractorau clasurol ar ddangos yn yr Ŵyl Wanwyn

8 Mai 2013

Bydd selogion hen beiriannau yn dod o hyd i ddigon i’w diddori ymhlith y nifer uchaf erioed o 234 o hen dractorau, injans sefydlog a chelfi eraill yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru 2013. Bydd enghreifftiau o dractorau a pheiriannau clasurol sydd wedi’u hadfer yn gariadlon ac a wnaeth unwaith arwain trawsnewidiad amaethyddiaeth o farchnerth i dechnoleg gyfoes heddiw, yno i’r cyhoedd eu gweld am ddau ddiwrnod yr Ŵyl dros benwythnos Mai 18 ac 19 ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Yn rhan bwysig o’r dreftadaeth wledig, mae’r hen beiriannau hyn wedi’u hadfer a’u cynnal gan berchnogion a chasglwyr sy’n mwynhau hobi o ddiddordeb byd-eang.  Cyflwynwyd hen beiriannau yn yr Ŵyl yn 2004 pan oedd 83 cynnig yn cael eu harddangos.  Cymaint yw ei atyniad fel bod y cynigion eleni yn uwch nag erioed.  Maent yn cynnwys ceir, lorïau, beiciau modur a beiciau clasurol, dros 40 o injans sy’n gweithio a 98 tractor, 21 ohonynt ar stondin Ferguson.  Bydd arddangosfa o hen offer a chelfi garddio hefyd.

Am y tro cyntaf bydd carafanau clasurol yn cael eu harddangos yn yr Ŵyl hefyd.  Bydd pedair ar ddeg o garafanau o’r Clwb Carafanau Cyfnod & Chlasurol sy’n dyddio o mor gynnar â’r 1940au i’w gweld.  Ffurfiwyd y clwb yn 1982 i hyrwyddo gwerthfawrogiad, adferiad a defnydd carafanau cyn 1980.  Gall y clwb ddarparu cyngor ar adfer hen garafanau, helpu wrth gael hyd i ddarnau a defnyddiau, a chymorth wrth adnabod, dyddio ac olrhain cefndir hen garafanau.

Bydd ymwelwyr ag adran hen beiriannau’r Ŵyl yn gallu gwylio arddangosiadau hefyd gan Dîm Ailadeiladu Tractor Daffodil, gweld arddangosfa dyrnu a gwasg sudd afal yn gweithio hefyd.

Os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd parêd o hen beiriannau’n cael ei gynnal am 4.00pm yn y prif gylch (cylch y gwartheg) ar faes y sioe ar ddau ddiwrnod yr Ŵyl.