Cystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg yn agored i Fridiau Prydeinig Prin a Brodorol

2 Mai 2013

Cystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg yn agored i Fridiau Prydeinig Prin a Brodorol

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod yn ddiolchgar y nawdd i’r Adran hon gan

Mrs Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl & BOCM

Adeilad Da Byw

Unwaith eto yn 2013, mae Cystadleuaeth Cymdeithasau Bridiau Gwartheg yn cael ei chynnal ar gyfer Bridiau Prydeinig Prin a Brodorol yn unig. Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â’r adran hon a dysgu mwy am ein bridiau gwartheg Prydeinig prin a brodorol.

Beirniaid

Mr & Mrs John R Davies, Pentre Farm, Merthyr Cynog, Aberhonddu, Powys, LD3 9SD

Amser Beirniadu

Sadwrn, 18fed Mai 2013 – Yn dechrau am 11.00am

Cyflwyno’r Gwobrau

Bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno ar y stondinau buddugol am tua 2.00pm ar ddydd Sadwrn, 18fed Mai 2013

RHESTR CEISIADAU

Gwartheg Hynafol Cymru

Dewch i weld gwartheg Cymreig lliw traddodiadol – ein trysor cenedlaethol anghofiedig.

Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig

Y Gwartheg Duon Cymreig yw unig frîd brodorol Cymru. Brîd bîff sugno ardderchog gydag ansawdd bwyta rhagorol, yn ddelfrydol ar gyfer tyddynnod a ffermydd. Brîd tawel, caled gyda theithi hir oes ac yn enwog am ei allu i chwilota am damaid.

Cymdeithas Gwartheg Bîff Murray Grey

Buwch sugno ganolig ei maint, sy’n lloea’n hawdd, ac yn naturiol foel. Pesgi lloi ar systemau porthiant. Breuder rhagorol a marmoredd yn cynhyrchu cig ansawdd bwyta uchel.

Clwb Gwartheg Highland Cymru (HCCW)

Bydd HCCW yn arddangos buwch Highland bedigri gyda llo wrth droed. Bydd aelodau’r Clwb ar gael gydol yr Ŵyl i drafod agweddau ar berchnogaeth gwartheg Highland a sut maen nhw’n addas ar gyfer tyddynwyr a ffermwyr fel ei gilydd.

Clwb Bridwyr Henffordd Powys

Stondin arddangos gyda phosteri a deunyddiau hyrwyddo.

Clwb Bridwyr Henffordd Traddodiadol

Stondin arddangos gyda deunydd hyrwyddo a sioe sleidiau dreiglol.