Sioe Ddofednod yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

29 Ebrill 2013

Bydd Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y mis nesaf yn ddiweddglo wythnosau o baratoi gofalus gan fridwyr dofednod o bob cwr o Gymru a thu hwnt a fydd yn cystadlu yn Sioe Clwb Dofednod Cymru, sydd i’w chynnal yn ystod yr Ŵyl ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Mae paratoi dofednod i’w dangos yn orchwyl gofalus sy’n golygu cynhyrchu’r adar i fod ar eu gorau o ran cyflwr trwy fwydo a rheoli da a’u cyflwyno’n raenus yr olwg, wedi’u siampwio ac yn disgleirio, yn barod i’w beirniadu.

Mae’r hobi o fridio a dangos dofednod yn dod â selogion o bob oed at ei gilydd ynghyd ag amrywiaeth fawr o fridiau Prydeinig traddodiadol ac ecsotig o ddofednod sy’n hanu o wledydd o amgylch y byd.  Gellir gweld llawer o’r bridiau diddorol a chyfareddol hyn gan ymwelwyr â’r Ŵyl, ym mha un y mae tri chant o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig i ddofednod ac adar dŵr yn rhestredig.

Mae’r sioe, sy’n digwydd ar ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl ddeuddydd, sef dydd Sadwrn Mai 18, yn cael ei chynnal dan reolau Clwb Dofednod Prydain Fawr a sefydlwyd dros 130 o flynyddoedd yn ôl i ddiogelu lles bridiau pur a thraddodiadol o ddofednod a ledled y byd.  Mae digwyddiadau fel yr un hwn yn yr Ŵyl yn cyflawni rôl dyngedfennol wrth warchod llinachau stoc unigryw sydd wedi’u cynnal am genedlaethau.

Mae gan y bridiau lawer a arddangosir hanes hir y tu ôl iddynt gan fod dofednod dof yn cael eu cadw’n gyffredin trwy hyd a lled yr hen fyd filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Mae’r sioe’n cynnwys gwyddau a hwyaid o lawer math, yn cynnwys Rhedwyr Indiaidd, hwyaid trawiadol yr olwg gyda chyrff unionsyth tal, sy’n gallu rhedeg yn gyflym iawn.

Mae yna ddosbarthiadau hefyd ar gyfer bridwyr dofednod ifanc, y bydd y sioe yn brofiad i’w rhoi ar ben ffordd wrth iddynt wneud eu hymdrech gyntaf ar ennill un o wobrau llawn bri'r Ŵyl.