Sioe Styntiau Eithafol - Dydd Iau 30ain o Fai

25 Ebrill 2013

Sioe Styntiau Eithafol - Dydd Iau 30ain o Fai


EITHAFOL....cyflwr meddwl yw hynny.

Lleoliad Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3SY

Llinell Wybodaeth: 07729 444395 (10am-5pm)
Gwefan:: WWW.EXTREMEEVENTSEUROPE.COM
Llinell Gymorth Tocynnau: 08444 771000 neu WWW.TICKETWEB.CO.UK

Oedolion £12
Plant/consesiynau £6
(plant 3-15 oed yn gynhwysol/pobl anabl/pensiynwyr)
Teulu £30 (dau Oedolyn/dau Blentyn)

Giatiau'n Agor Awr Cyn y Perfformiad

Tocynnau Ar Gael Naill Ai Ar Y Diwrnod Yn Y Sioe Neu Ymlaen Llaw Trwy Ticketweb

Arena Pawb yn Sefyll – Dim Seddi
Man Gwylio i Bobl Anabl Ar Gael
Yn Para Tua 1 ½ Awr

Gall Cynnwys Y Sioe Gael Ei Newid Neu'i Addasu Yn Dibynnu Ar Y Tywydd A Chyflwr y Tir