Help i dyddynwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

8 Ebrill 2013

Gŵyl Wanwyn ddeuddydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw’r lle i ymweld ag ef os ydych yn meddwl am ddod yn dyddynnwr gan ei bod yn ffynhonnell gwybodaeth ac arweiniad cyfoethog i’r rheini sydd â diddordeb yn y difyrrwch boddhaus hwn.

Mae da byw dof ar raddfa gymharol fach yn haws i’w cadw nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu ond mae yna beryglon a gall yr Ŵyl Wanwyn rybuddio’r rhai a hoffai fod yn dyddynnwr ynghylch y rheolau a’r gwaharddiadau a beth i’w ddisgwyl wrth gychwyn ar fenter o’r fath.

Mae gwasanaeth ‘Dechrau Arni’ a drefnwyd ar gyfer Gŵyl y llynedd yn cael ei ddatblygu ymhellach ar gyfer Gŵyl 2013 ble gall unrhyw un sy’n chwilio am gyngor ar gadw tyddyn alw heibio’r ddesg gymorth gyfeillgar a leolir yn yr ardal dda byw. Yno gallant gael gwybod popeth am agweddau ymarferol cadw stoc ac ymelwa ar y gronfa fawr o arbenigedd yn yr Ŵyl trwy gymryd taflen a dilyn llwybr ‘dechrau arni’ a fydd yn eu harwain trwy’r arddangosiadau a’r sgyrsiau lawer sy’n digwydd yng ngwahanol ardaloedd yr Ŵyl.

Yn ogystal â sgyrsiau ym mhob adran dda byw ar ofal a rheolaeth geifr Godro, geifr Pigmi a geifr Angora, agweddau ar gadw moch ac amrywiaeth o fridiau Prydeinig, mae gweithdai ac arddangosiadau trin defaid a dysgu cŵn defaid a gweithgareddau eraill.

Wrth y ddesg gymorth bydd Ms Helen Barnes a Mrs Janet Phillips a fydd, gyda chymorth siart lif fawr, yn rhannu cyngor a gwybodaeth ac yn rhoi arweiniad hefyd ar y  rheoliadau sy’n rhan orfodol o gadw da byw y dyddiau hyn.

“Gall yr holl reoliadau hyn swnio braidd yn frawychus ond ar ôl mynd â sawl un a oedd ar fin dod yn dyddynnwr drwy’r broses rwyf yn meddwl y gall unrhyw un ddysgu byw â nhw,” medd Helen.

Mae Gŵyl Wanwyn eleni’n cael ei chynnal ar faes sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Fai 18 ac 19.